HR ügyintéző

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Hivatala pályázatot hirdet HR ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1053 , Papnövelde utca 7.

A munkakörbe tartozó feladatok:
• közalkalmazotti kinevezések, egyéb okiratok és jogviszony megszüntetéssel kapcsolatos dokumentumok előkészítése
• munkába járási költségek adminisztrációja
• távollétek adminisztrációja
• jubileumi jutalmak és kitüntetések kezelése
• önkéntes szerződések adminisztációja, önkéntes oktatók rögzítése SAP rendszerben
• kari költségvetés összeállításában személyi kiadások tervezése
• kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartása és kezelése SAP rendszerben
• a munkakörhöz kapcsolódó iratok kezelése

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium
• legalább 2-3 év szakmai tapasztalat HR területen
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel)
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, HR területen
• SAP rendszer HR moduljának ismerete
• pályázati pénzügyi lebonyolításában szerzett munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:
• precizitás
• megbízhatóság
• rendszerező képesség
• kiváló fogalmazási készség, és nyelvhelyesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
• Motivációs levél, fizetési igény megjelöléssel
• Esetlegesen referencia megjelölés
• Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör legkorábban 2019. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Krupa Ágnes nyújt, a +36 1 411 6500 / 4035 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Szabóné Krupa Ágnes gazdasági hivatalvezető részére a krupa@ajk.elte.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://www.elte.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.