gyógypedagógus – közalkalmazott

 • Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
 • Teljes munkaidő
 • Kisújszállás
 • 1-3 év
 • Nincs szükség nyelvtudásra
 • Igen

Karcagi Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumba  Gyógypedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott gyógypedagógiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Gyógypedagógus szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány,
 • értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány,
 • autizmus spektrumzavar pedagógiája szakirány,
 • logopédia szakirány,
 • szomatopedagógia szakirány,
 • tiflopedagógia szakirány,
 • szurdopedagógia szakirány,
 • konduktor szakirány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (1), (2) d, (2d), (2e), (5) bek.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár Jánosné intézményvezető nyújt, a +36 59 520 614 -es telefonszámon.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.