fbpx

Tanító

Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1125 Budapest, Diana utca 35-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanórák/délutáni foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz,
  • Motivációs levél,
  • 3 hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésre vonatkozó igazolás bemutatása,
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati dokumentációját a Testnevelési Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Steiner László igazgató részére a konyvtar@tfgyakorlo.hu e-mail címen keresztül

Kérjük a pályázati dokumentáción feltüntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot:TE/HR/642/2017, valamint a pozíció megnevezését: TANÍTÓ

A pályázati kiírás közzétevője az ELTE Szolgáltató Központ (ESZK). A pályázati kiírás a munkáltató által az ESZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.