Magyar nyelv és irodalom, történelem vagy magyar nyelv és irodalom bármely szakos tanár

Székesfehérvári Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom, történelem vagy magyar nyelv és irodalom bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Széna tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szaktanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, magyar nyelv és irodalom – történelem vagy magyar nyelv és irodalom – bármely szak,
 •       Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 •       Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 •       interaktív tábla használatában való jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       drámapedagógiai képesítés megléte, tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó szintű kommunikációs készség,
 •       Jó szintű kooperativitás,
 •       Jó szintű IKT eszközhasználat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       önéletrajz
 •       végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvár, Széna tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/02044-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom, történelem vagy magyar nyelv és irodalom bármely szakos tanár.

és

 •       Elektronikus úton Minárikné Ambrus Magdolna igazgató részére a iskola@szenateri.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

pályázat benyújtását követően személyes találkozó

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.