Matematika-informatika vagy matematika- bármely szakos tanár

Székesfehérvári Tankerületi Központ

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola

matematika-informatika vagy matematika- bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Széna tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

matematika-informatika vagy matematika bármely szak szaktanári feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, matematika-informatika vagy matematika bármely szakos tanári,
 •       Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 •       Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó szintű kommunikációs készség,
 •       Jó szintű kooperativitás,
 •       Jó szintű IKT eszközhasználat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata
 •       végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Széna tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/01223-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-informatika vagy matematika- bármely szakos tanár.
 •       Elektronikus úton Minárikné Ambrus Magdolna igazgató részére a iskola@szenateri.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően személyes találkozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.