Pályázati referens/ügyvivő-szakértő

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Gazdasági Hivatal

pályázati referens/ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázatok teljes körű pénzügyi menedzselése (bevételek, kifizetések, fedezetek, számlázások, könyvelések, kifizetési kérelmek intézése); pályázatokhoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások teljes körű ügyintézése; beszerzések ügyintézése a megrendeléstől a kifizetésig; bejövő számlák rögzítése, kötelező mellékletekkel történő felszerelése, adatszolgáltatások készítése; a pályázati analitika vezetése, folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel; ügyviteli rendszerek használata (EPTK, SAP, Elektronikus Iktató Rendszer); részvétel a pályázatokkal kapcsolatos rendezvényeken, megbeszéléseken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Gazdasági szakirányú,
 •       Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, stb)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Angol középfokú C típusú általános, tárgyalási szintű nyelvtudás
 •       Az intézmény ismerete
 •       Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 •       Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •       Precíz, pontos, önálló munkavégzés,
 •       Kiváló problémamegoldó képesség,
 •       Csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség,
 •       Kiváló koordinációs és kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Motivációs levél
 •       Végzettségeket igazoló bizonyítványok másolata
 •       Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soltész László nyújt, a soltesz.laszlo@ppk.elte.hu e-mail címen -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A foglakoztatás jellege adott esetben részmunkaidős is lehet. 4 hónapos próbaidő kikötés van.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.