Projektmenedzser

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályázati Központ

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 , Kecskeméti utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– koordinálja a projekt megvalósítás folyamatát, megszervezi és irányítja az adminisztratív operatív feladatokat, – felelős a projekt menedzsmenthez kapcsolódó nyilvántartásokért, – a projekt költségvetését nyomon követi, felelős a kapcsolódó pénzügyi nyilvántartásokért, – előkészíti a projekt pénzügyi és egyéb adminisztratív jelentéseket, elkészíti a projekt pénzügyi beszámolóját, az esetleges hiánypótlásokat, – a projekt előrehaladásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatot lát el, – a projekt indikátorainak teljesüléséhez szükséges tevékenységeket tervezi, nyomon követi, – kapcsolatot tart a projekt feladataiba bevonni szükséges vagy érintett, egyetemi szervezeti egységekkel, beleértve a működést támogató szervezeti egységeket is, – közreműködik és benyújtja a szerződésmódosításokkal kapcsolatos dokumentumok, kérelmeket

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, gazdasági,
 •       legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       MS Office programok felhasználói szintű ismerete
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       hasonló területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •       megbízhatóság,
 •       precizitás,
 •       csapatorientált személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 •       motivációs levél
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •       sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. Az interjúk során személyiségi teszt és/vagy a vezetői és/vagy szakmai jártasságokat mérő tesztek/feladatok alkalmazására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.