Hivatalvezető-helyettes

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Gazdasági Hivatal

hivatalvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Múzeum krt. 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hivatalvezető munkájának támogatása: • támogatja és felügyeli a Gazdasági Hivatal munkavállalóinak munkáját; • részt vesz a Kar éves költségvetési tervének elkészítésében, a vonatkozó költségvetési irányelvek és utasítások szerint; • részt vesz a kari költségvetés végrehajtásában, a gazdasági-pénzügyi kötelezettségek teljesítésében, (előkalkulációk, költségtervek, nyilvántartások, fedezet ellenőrzések, SAP adatrögzítés, előirányzat kezelés, megbízási szerződések, speciális elszámolások); • rendszeresen és igény szerint tájékoztatást nyújt, illetve beszámol a Kar és a Gazdasági Hivatal vezetőjének a kar gazdálkodásával kapcsolatban; • megbízás alapján helyettesíti a Gazdasági Hivatalvezetőt; • kezeli a speciális támogatások programjait, azokról pénzügyi beszámolót készít a Fejezet részére; • részt vesz a kari pályázatok pénzügyi felügyeletében; • részt vesz a kari adatszolgáltatások, kimutatások készítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, pénzügyi végzettség és/vagy mérlegképes könyvelői végzettség,
 •       3 éves felsőoktatási területén szerzett pénzügyi tapasztalat, valamint 1 év vezetői tapasztalat
 •       SAP, Poszeidon rendszer professzionális ismerete
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 •       ELTE BTK-n határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Elvárt kompetenciák:

 •       precíz, összeszedett, megbízható személyiség,
 •       gyakorlatias hozzáállás, önálló problémamegoldás,
 •       kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •       sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat korábbi lezárására A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.