Kisegítő szakalkalmazott

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Hivatal

kisegítő szakalkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 , Egyetem tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatai közé tartozik az egyetemi posta napi beszállítása az Egyetem tér 1-3. alatti épületbe, és az épületben tartott rendezvényekhez termek, folyosók, berendezése és visszarendezése, valamint különböző szállítási feladatok ellátása az Egyetem tér 1-3. és Kecskeméti u. 10-12. épületek között. Munkakörébe tartozik az ünnepélyekre, valamint az ünnepnapokra az épület díszítése, lobogók, illetve logók szerelése. További teendői a tanszéki pakolási, szállítási feladatok – írásvetítők, projektorok épületen belüli szállítása -, a papírraktár és a pince rendben tartása, a klímák napi ellenőrzése, a folyosók, tantermek, vizesblokkok radiátorainak napi ellenőrzése, illetve üzemzavar esetén kármentesítési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       8 Általános, alapfokú végzettség, szakképesítéssel,
 •       szakmunkásképző intézet
 •       PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Középfokú képesítés,

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű állóképesség,
 •       gyakorlatiasság,
 •       udvariasság,
 •       kifogástalan megjelenés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes önéletrajz
 •       végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 •       sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Szabóné Krupa Ágnes gazdasági hivatalvezető részére a krupa@ajk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A munkavégzés helye 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. Gondnokság

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.