Tárgyi eszköz könyvelő

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kancellária / Gazdasági Főigazgatóság / Pénzügyi Számviteli Igazgatóság / Számviteli Osztály

tárgyi eszköz könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 , Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az Egyetem befektetett eszközeinek nyilvántartása, kontírozása, egyeztetése és iratkezelése. • Selejtezési és leltárellenőrzési feladatok ellátása, jegyzőkönyvek készítése. • A leltározási jegyzőkönyvek és a kiértékelések felülvizsgálata, analitikai rendezésének elkészítése. • A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartási, egyeztetési és értékelési feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium,
 •       mérlegképes könyvelői képesítés (regisztráció nem szükséges)
 •       felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       SAP gazdálkodási rendszer ismerete
 •       államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés

Elvárt kompetenciák:

 •       precíz, pontos munkavégzés,
 •       analitikus gondolkodás,
 •       jó terhelhetőség,
 •       jó munkavégzési képesség önálló és team munkában egyaránt,
 •       jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       iskolai végzettséget, szakképesítését tanúsító okiratok másolata
 •       sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. Az interjúk során személyiségi teszt és/vagy a vezetői és/vagy szakmai jártasságokat mérő tesztek/feladatok alkalmazására is sor kerülhet. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.