Pályázati referens/ügyvivő-szakértő

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógia és Pszichológiai Kar Gazdasági Hivatal

pályázati referens/ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1075 , Kazinczy utca 23-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • pályázatok teljes körű pénzügyi koordinálása (bevételek, kifizetések, fedezetvizsgálatok ellenőrzése, számlázások, könyvelések, kifizetési kérelmek intézése), • pályázatokhoz kapcsolódó személyi, dologi kiadások, beszerzések ügyintézése, • adatszolgáltatások készítése, • folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel, • részvétel a pályázatokkal kapcsolatos rendezvényeken, megbeszéléseken • pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, ügyviteli feladatok ellátása, • kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, / Egyetem vagy felsőfokú pénzügyi-gazdasági szakirányú végzettség; emelt szintű szakképesítés, pénzügyi-számviteli ügyintézői végzettség vagy mérlegképes könyvelői végzettség,
 •       gazdasági területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, stb.)
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség, főiskola/egyetem
 •       angol középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 •       SAP rendszer ismerete
 •       pályázatokban való konkrét tapasztalat vagy költségvetési szervnél szerzett pénzügyi-gazdasági tapasztalat
 •       az intézmény ismerete
 •       hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 •       költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •       precíz, pontos, önálló munkavégzés,
 •       kiváló problémamegoldó készség,
 •       csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség,
 •       kiváló koordinációs és kommunikációs készség,
 •       körültekintő,
 •       projekt szemléletű,
 •       rendszerekben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       a pályázó részletes szakmai önéletrajza, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységeinek ismertetését
 •       az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 •       sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szolnokiné Tulai Enikő nyújt, a +36 1 461 4500/3865 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. Az interjúk során személyiségi teszt és/vagy a vezetői és/vagy szakmai jártasságokat mérő tesztek/feladatok alkalmazására is sor kerülhet. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.