Pszichológus (ügyvivő szakértő)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Életvezetési Tanácsadó (Pszichológiai Intézet)

pszichológus (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1071 , Damjanich utca 41-43.

Budapest, 1075 , Kazinczy utca 23-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 egyéni pszichológiai tanácsadás nyújtása egyetemi hallgatók és az ELTE alkalmazottak számára  csoportok tartása hallgatók és ELTE alkalmazottak számára;  szakmai anyagok (információs és prevenciós kiadványok) összeállítása;  képzés és konzultáció más egyetemi szervezetek, szereplők részére, vagy más egyetemek hallgatói, dolgozói részére;  tanácsadáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése;  szakmai együttműködés más egyetemi szereplőkkel, egységekkel;  szolgáltatások fejlesztése;  az egyetemi tanácsadási szolgáltatásokhoz kötődő pszichológiai szolgáltatásokban való részvétel;  szupervízió és esetmegbeszélő csoportokban való részvétel és vezetés;  a Tanácsadóban zajló kutatásban való közreműködés;  képzés, tréning tartása (pl. szakmai gyakorlaton lévő vagy önkéntes hallgatók számára)  előadás tartása a Tanácsadó tevékenységéhez kapcsolódóan;  az ÉT képviselete más szervezetek és szervezeti egységek felé rendezvényeken

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, okleveles (MA) pszichológus,
 •       Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,
 •       minimum 1 év szakmai tapasztalat
 •       felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, stb.)
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vagy tanácsadó szakpszichológus
 •       módszerspecifikus végzettség(ek)
 •       kompetencia az angol nyelven történő tanácsadás végzéséhez
 •       felsőoktatási vagy fiatal felnőttekkel végzett tanácsadási tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •       rugalmasság,
 •       kimagasló kapcsolatteremtő, kommunikációs készség,
 •       kiegyensúlyozott személyiség,
 •       csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség,
 •       önállóság, nyílt kommunikáció, proaktivitás, problémaérzékenység,
 •       konstruktív attitűd,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 •       sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Karner Orsolya nyújt, a +36 30 665 4556 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó (Pszichológiai Intézet) részére a karner@ppk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.