Adatvédelmi munkatárs (ügyvivő szakértő)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Rektori Kabinet Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

adatvédelmi munkatárs (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az új munkatárs elsődleges feladata az adatvédelmi tisztviselő munkájának jogi-szakmai támogatása lesz. Ez az alábbi főbb feladatokat takarja: – nyilvántartások vezetése, – adatvédelmi állásfoglalások előkészítése, – adatvédelmi oktatások szervezése, – adatvédelmi szabályzat előkészítésében jogi-szakmai támogatás nyújtása, – részvétel adatvédelmi incidensek kivizsgálásában, – észvétel adatvédelmi hatásvizsgálatok lebonyolításában – közreműködés közérdekű adatmegismerési igények megválaszolásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, jogász,
 •       angol középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szint
 •       levelező rendszerek (Outlook, Lotus Notes) felhasználói szintű ismerete
 •       MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       a felsőoktatás területén megszerzett releváns tapasztalat
 •       angol felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       jó alkalmazkodó képesség
 •       jó áttekintő képesség
 •       pontosság
 •       precizitás
 •       jó prezentációs készség
 •       probléma elemzés, feltárás
 •       probléma megoldás, hibaelhárítás
 •       probléma megoldására törekvő munkavégzés jellemzi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       önéletrajz
 •       sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Rektori Kabinet Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda részére a kinga.rigo@rk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.