Ügyvivő szakértő (műszaki munkatárs)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Főigazgatóság

ügyvivő szakértő (műszaki munkatárs)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 , Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ELTE több helyszínén megvalósuló beruházások előkészítése, megvalósításának koordinálása, a megvalósításban részt vevő belső munkatársakkal történő együttműködés, a forráslehívás, elszámolások támogatása, vezetői információs rendszer adatszolgáltatás, külső partnerekkel kapcsolattartás, a beruházáshoz kapcsolódó dokumentáció rendelkezésre állásának biztosítása. Koordinálja és felügyeli a projektben közreműködő műszaki külső és belső résztvevők (tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök, stb.), szervezetek munkáját. Együttműködik a tervezők és kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges műszaki előkészítő munkákat megszervezi, lebonyolítja. A műszaki dokumentációk felülvizsgálatát megszervezi, elvégzi. Az építőipari kivitelezési tevékenységet figyelemmel kíséri, felügyeli, az organizációs terv készítését és végrehajtását segíti, felügyeli műszaki kooperációkat, egyeztetéseket előkészíti, megtartja, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. A projekt mérföldkövekhez kapcsolódó időszakos és záróbeszámolóinak a műszaki-szakmai tartalmát, elkészíti, az alátámasztó dokumentumokat összeállítja. Közreműködik a helyszíni ellenőrzéseken, és a műszaki-szakmai kérdésekben rendelkezésre áll.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Egyetem ,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       műszaki és/ vagy gazdasági szakirányú végzettség (pl.: építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, közgazdász, stb.)
 •       minimum 2 év tapasztalat műszaki területen
 •       Beruházás-lebonyolítói, projektmenedzsmenti tevékenység során szerzett tapasztalat
 •       Érvényes műszaki ellenőri jogosultság
 •       Közbeszerzési ismeret/tapasztalat
 •       Költségvetési szervnél szerzett mérnöki és vagy projektvezetési gyakorlat
 •       EU-s támogatásból megvalósuló beruházásokban való részvétel
 •       Autocad rendszerek felhasználói szintű ismerete
 •       TERC Építőipari Költségvetés-készítő szoftver felhasználói szintű ismerete
 •       Levelező rendszerek Outlook, Thunderbird gyakorlott szintű ismerete
 •       MS Office ezen belül Excel (irodai alkalmazások) kiemelkedő szintű ismerete
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       SAP rendszer felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű jó kommunikációs készség,
 •       Kiváló szintű dinamikus, magabiztos fellépés, felelősségvállalás,
 •       Kiváló szintű jó szervező- és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       Szakmai önéletrajz
 •       Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 •       Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 •       Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék.
 •       A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 •       A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 •       Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 •       Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.