Rendezvényszervező és kommunikációs munkatárs (ügyvivő szakértő)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

rendezvényszervező és kommunikációs munkatárs (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Rendezvényszervezési feladatok ellátása (konferenciák, nyári egyetem, sajtónyilvános események), • utazásszervezés, • közreműködés a Kar belső és külső kommunikációs tevékenységében, • offline és online marketing anyagok menedzselése, előkészítése • közreműködés a Kar kiadványainak összeállításában, • közreműködés kari adatbázisok, statisztikák, kimutatások, jelentések elkészítésében, • honlapszerkesztés, • kapcsolattartás partnerintézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, /Főiskola,
 •       középfokú C típusú általános angol nyelvvizsga
 •       legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       alapszintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       egyetemi végzettség (PR, kommunikáció, bölcsészettudomány szakirány)
 •       középfokú C típusú általános német nyelvvizsga
 •       MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
 •       rendezvényszervezés
 •       felsőoktatásban szerzett munkatapasztalat
 •       pénzügyi ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 •       kiváló írásbeli, kreatív szövegírási készségek,
 •       jó problémamegoldó képesség,
 •       rugalmasság, terhelhetőség,
 •       önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       a pályázati feltételekben előírt végzettséget, illetve a nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata
 •       sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázatába a bíráló bizottság tagjai betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek Ágnes nyújt, a +36 30 456 9645 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Kerek Ágnes részére a kerekagi@inf.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.