ELTE Karrierközpont

Angol-bármely szakos tanár

Megosztás

Közép-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Móra Ferenc Általános Iskola angol szakos-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő / akár részmunkaidő, óraadó is!

A munkavégzés helye: Budapest, 1144 Budapest, Újváros park 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 1-8. évfolyamig az angol nyelv tanítása napközis , tanulószobai foglalkozások ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, angol szakos tanár,
  • Oktatási intézményben végzett munka
  • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Akár olyan egyetemi hallgató, aki letette vizsgáit, de még nincs diplomája, vagy alapképzéses diplomával rendelkezik

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű kommunikáció és együttműködés,
  • A munkakör betölthetőségének időpontja:
  • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi nyújt, a 06304217894 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1144 Budapest, Újváros park 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 377/2017-I , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos-bármely szakos tanár. [MB1]
  • Elektronikus úton dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi igh. részére a moraf.1144@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője az ELTE Szolgáltató Központ (ESZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a ESZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.