ELTE Karrierközpont

Angol szakos tanár

Megosztás

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma angol szakos tanár munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  vagy óraadó tanár

A munkavégzés helye: Budapest, 1011 Budapest, Ponty utca 3.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Szakirányú tanári egyetemi diploma vagy szakirányú egyetemen végzős hallgató

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
  • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Plánk Tibor igazgató részére az igazgato@hunfalvy.com e-mail címen keresztül .

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.hunfalvy-szki.hu honlapon szerezhet illetve 06-1-2011022-es telefonszámon.