ELTE Karrierközpont

Fizika-matematika, fizika-bármely szakos tanár

Megosztás

Testnevelési Egyetem a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnáziumában

FIZIKA-MATEMATIKA, FIZIKA-BÁRMELY SZAKOS TANÁR munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Diana utca 35-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: matematika + fizika, fizika-bármely szaktárgy oktatása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem,
  • Közalkalmazotti jogviszony a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető.
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • fizika-matematika, vagy fizika- + bármely szakos tanár szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésre vonatkozó igazolás bemutatása,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • részletes szakmai önéletrajz + motivációs levél,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • •Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HR/13/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ANGOL SZAKOS TANÁR. •        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HR/13/2017, valamint a munkakör megnevezését: ANGOL SZAKOS TANÁR. [MB1]
  • Elektronikus úton Steiner László igazgató részére a konyvtar@tfgyakorlo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok elbírálása a beadási határidőig folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://www.tf.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: kérjük a pályázati dokumentáción feltüntetni az alábbi hivatkozási számot: TE/HR/13/2017, TE/GYAK/315/2017., valamint a pozíció megnevezését: angol szakos tanár.