ELTE Karrierközpont

Matematika-bármely szakos tanár

Megosztás

Kecskeméti Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

matematika – bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.21-2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Alkony utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és képesítésének megfelelő tantárgyak oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vagy Egyetem, matematika-bármely szakos tanár,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • fizika, kémia, informatika szakpár

Elvárt kompetenciák:

  • pedagógusi kompetenciák magas szintű birtoklása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén), nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kecskeméti Vásárhelyi Pál Ált.Isk. és AMI 6000 Kecskemét, Alkony utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 163/2017 , valamint a munkakör megnevezését: matematika – bármely szakos tanár.
  • Elektronikus úton Szalayné Mónus Ildikó intézményvezető részére a titkarsag@kecskemeti-vasarhelyi.sulinet.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Alkony 11 . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázati kiírás közzétevője az ELTE Szolgáltató Központ (ESZK). A pályázati kiírás a munkáltató által az ESZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.