ELTE Karrierközpont

Matematika-kémia, vagy matematika-fizika szakos tanár

Megosztás

Kecskeméti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

matematika-kémia vagy matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Alkony 11 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanári feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, matematika-kémia vagy matematika-fizika szak,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • pedagógusi kompetenciák magas szintű birtoklása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (alkalmazás esetén szükséges)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • nyilatkozat, hogy a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • fényképes szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szalayné Mónus Ildikó intézményvezető részére a titkarsag@kecskemeti-vasarhelyi.sulinet.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Alkony 11 .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázati kiírás közzétevője az ELTE Szolgáltató Központ (ESZK). A pályázati kiírás a munkáltató által az ESZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.