ELTE Karrierközpont

Pályázatkezelő referens

Megosztás

Emberi Erőforrások Minisztériuma a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály

Pályázatkezelő referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2019. január 12. napjáig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Váci út 45. C.

Ellátandó feladatok:

Pályázati kiírás előkészítésében részvétel, pályáztatásban való részvétel (meghirdetéstől a benyújtásig). Szerződéskötésben való részvétel, projekt előrehaladási jelentések/időszaki beszámolók/projekt fenntartási jelentések /előlegigénylési kérelmek ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása, kifizetési kérelmek/kifizetési igénylések ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. A szerződésmódosítási kérelmek és változás bejelentések pályázati kiírásnak, hatályos szabályozóknak és eljárásrendeknek megfelelő ellenőrzése; dokumentáció összeállítása; elbírálás előkészítése; javaslat felterjesztése a programirányítónak/osztályvezetőnek. Pályázatok lezárása, a fenntartási időszakban jelentkező feladatok, archiválás, stb. elvégzése; ellátja a projektek pontos és naprakész nyomon követését, a pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös tekintettel az indikátorok és a mérföldkövek teljesítésére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai uniós pályázatok kezelése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetem, felsőfokú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EMIR rendszer ismerete
 • EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat, közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

Elvárt kompetenciák:

 • Ügyfélorientált szemléletmód, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majercsik Erzsébet Mária nyújt, a +36 1 896 2555-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

elektronikusan Majercsik Erzsébet Mária Elíz részére a maria.erzsebet.majercsik@emmi.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázati kiírás közzétevője az ELTE Szolgáltató Központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az ELTE Szolgáltató Központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.