ELTE Karrierközpont

Tudományos munkatárs / tudományos segédmunkatárs

Megosztás

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport
tudományos munkatárs / tudományos segédmunkatársközalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A csoportban folyó bioinformatikai munkákba való bekapcsolódás, ezen belül több kutatási témából is lehet választani, pl új generációs szekvenálási adatok feldolgozása, az alternativ splicing szerepének tisztázása transzmembrán fehérjék expressziójára, lokalizációjára és szerkezetére, új becslő eljárások kidolgozása a transzmembrán fehérjék expressziójának meghatározására, transzmembrán fehérjék szerkezetét, topológiáját megadó webszerverek fejlesztése.

A kutatócsoportról további információk a csoport  honlapján találhatóak: http://mbk.enzim.ttk.mta.hu PhD fokozattal nem rendelkező pályázó részt vehet az ELTE Biológus vagy Fizikus Doktori  Iskoláján ahol a témavezető, a pályázóval egyeztetve új kutatási témát ír ki.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség (MSc diploma vegyész, biológus, biomérnök, informatikus, fizikus vagy orvosi területen)
 • Középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga
 • Linux operációs rendszer ismerete és használata

Előnyt jelent:

 • PhD fokozat
 • Korábbi szakmai gyakorlat a bioinformatikában
 • Újgenerációs szekvenálási adatok feldolgozásában való jártasság
 • Programozó ismeretek (C, C++, perl, python)
 • Webfejlesztői ismeretek (PHP, mysql, apache, javascript)
 • Linux rendszergazdai ismeretek

A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony egyéves szerződéssel, amely évente hosszabbítható – 3 hónap próbaidő kikötéssel.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

MTA Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Enzimológiai Intézet 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata
 • publikációs lista
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő személyek megismerhetik

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 1-től elbírálást követően azonnal.

A pályázatok elbírálásának határideje: beérkezéstől, illetve az interjúra behívottak esetében az interjút követő 1 hét, legkésőbb 2017. szeptember 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton juttassa el az MTA TTK Enzimológiai Intézet 1519 Budapest, Pf.: 286. címre, valamint elektronikusan a következő e-mail címekre: morvai.andrea@ttk.mta.hu, valamint tusnady.gabor@ttk.mta.hu

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad: Tusnády Gábor (tusnady.gabor@ttk.mta.hu)