Honvédelmi Minisztérium

Az elmúlt időszakban a biztonsági környezetben bekövetkezett változások szükségessé tették az magyar haderő fejlesztését, mely magában foglalja a honvédelem társadalmi kapcsolatrendszerének szélesítését is. A honvédelmi tárca az általa alapított ösztöndíjjakkal ezt a célt kívánja elősegíteni. A karriernapon a Veletek való kötetlen beszélgetés során ezt a kapcsolatrendszert kívánjuk erősíteni. Reméljük, a választott egyetemi képzésetek mellett az ösztöndíj rendszerünk segítségével kedvet kaptok a katona élet megismeréséhez is.

Ismerd meg a Honvédelmi tárca ösztöndíjakat!

  1. Mészáros Lázár ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető szakmai végzettséget igénylő beosztások utánpótlása a Magyar Honvédségben. Az ösztöndíjra pályázhatsz, ha felsőoktatás vagy szakképzés keretében folytatod tanulmányaidat és az megfelel a hiányszakmák alapján összeállított képzési igényeinknek. Az ösztöndíj feltétele, hogy a képzés befejezését követően létesíts szerződéses szolgálati viszonyt a Magyar Honvédséggel és azt legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartsd. Az ösztöndíj jelenlegi mértéke a felsőoktatásban 164.700 Ft/hó, szakképzésben 83.700 Ft/hó. Az ösztöndíjat havonta előre utaljuk, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig, beleértve a tanulmányi szünidőket is.

 A hiányszakmák alapján összeállított képzési igényeket tartalmazó pályázati felhívást tárgyév május 1-jéig hirdetjük ki, a pályázatod beérkezési határideje legkésőbb június 1-je. Az ösztöndíj részletes szabályait az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM rendeletben tanulmányozhatod.

2. Önkéntes tartalékos ösztöndíj

Az ösztöndíjra pályázhatsz, ha felsőoktatás vagy szakképzés keretében tanulmányokat folytatsz és önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt vállalsz az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését követően az ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal megegyező ideig.  Az ösztöndíj jelenlegi mértéke a felsőoktatásban 50.220 Ft/hó (251.100 Ft/félév). Az ösztöndíjat havonta előre, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig utaljuk, beleértve a tanulmányi szünidőket is.

A pályázati felhívást tárgyév május 1-jéig hirdetjük ki, a pályázatod beérkezési határideje legkésőbb június 1-je. Az ösztöndíj részletes szabályait az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM rendeletben tanulmányozhatod. Az ösztöndíjak összege a mindenkori minimálbérhez igazítva került megállapításra, így a minimálbér emelkedése esetén az ösztöndíjak összege is emelkedni fog! További információkért látogass el a https://iranyasereg.hu/ és a https://kadetprogram.hu/ oldalakra.


Szerződéses és hivatásos katonai szolgálat

A Magyar Honvédség magját a szerződéses és hivatásos katonák alkotják. A fő különbség a két jogviszony között abban ragadható meg, hogy a szerződéses katonák határozott időre vállalnak katonai szolgálatot, míg a hivatásos katonák határozatlan időtartamú jogviszonyban szolgálják a Hazát. A tapasztalat azt mutatja, hogy a civil életből érkező jelentkezők számára először (szabad helyek függvényében) szerződéses beosztás lesz felajánlva, majd bizonyos szolgálatteljesítési idő után (általában 2-3 év) van lehetőségük kérvényezni a hivatásos állományba helyezést.

A jogviszony létesítéséhez szükséges a betöltött 18. életév és a mindenkori nyugdíjkorhatárig (jelenleg ez 65 év) lehet elindítani a jelentkezési folyamatot (de azzal számolni kell, hogy a bizonyos időtartamú szerződést még tudni kell vállalni, ami jellemzően 3-5 év!). Ezen kívül feltétel még a magyar állampolgárság (kettős állampolgárság esetén ha az egyik magyar, az már megfelelő), cselekvőképesség, állandó belföldi lakó- vagy legalább (ideiglenes) tartózkodási hellyel rendelkezés, egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozásának elfogadása valamint amennyiben a beosztás ellátáshoz nemzetbiztonsági szakvélemény megléte szükséges, akkor ennek a feltételnek történő megfelelés.

A bizonyos megpályázott beosztások mindegyikéhez tartozik előírt iskolai végzettség, amellyel rendelkezni kell, melyek általánosságban, a három nagy állománykategóriát tekintve a következők:

  • legénységi állománykategóriában legalább 8 általános iskolai végzettség
  • altiszti állománykategóriában legalább középfokú iskolai végzettség
  • tiszti állománykategóriában legalább felsőfokú iskolai végzettség

Fontos azonban azzal számolni, hogy a jelentkező nem feltétlenül kapja meg azt a rendfokozatot, melyet végzettségével betölthetne. Például, ha te diplomával rendelkezel, nem feltétlenül kapod meg a kezdő hadnagyi rendfokozatot. Minden beosztás/pozíció rendelkezik egy rendszeresített rendfokozattal, és ettől függ majd a továbbiakban a kapott rendfokozatod is.

Ha szerződéses legénységi állományba vesznek fel, de előzőleg nem rendelkeztél rendfokozattal, akkor az első 1 évben közkatonaként teljesíthetsz szolgálatot. Ennek leteltét követően őrvezetői rendfokozatot kapsz, majd jellemzően 3-3 év megléte után tizedesi és szakaszvezetői rendfokozatot érhetsz el.

Ha korábban nem rendelkeztél rendfokozattal, akkor szerződéses altiszti állományban kezdetben őrmesterként, tiszti állományban pedig hadnagyként teljesítesz szolgálatot, és 4 év kivárási idő után léphetsz a következő rendfokozatra.

Ha már volt korábbi katonai szolgálatteljesítés, közös megegyezéssel történő megszakítás esetén legalább a meglévő rendfokozat megadható.

Nem létesíthető katonai jogviszony azzal, akinek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésétől számítva még nem telt el 3 év, továbbá akkor sem, ha a bíróság közügyektől eltiltás, lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése büntetést szabott ki, vagy ezekre fegyelmi fenyítésként került sor.

Az alkalmasság feltételeit a szerződéses katonai szolgálatra való jelentkezés esetén a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015 (VII. 30) HM rendelet határozza meg. Az alkalmasság-vizsgálat rendjét és részletes leírását itt olvashatod el. E rendelet értelmében a következő betegségek kizáró okoknak számíthatnak: cukorbetegség, csonkolt végtag, egy vese, transzplantáció, gerinc műtét, diszlexia, fém a testben, +/- 3 dioptriánál nagyobb látásélesség csökkenés, magas vérnyomás, súlyos foghiány, daganatos betegségek, pajzsmirigy betegségek, egész testet borító pikkelysömör, túlsúly, epilepszia, asztma, súlyos esetű allergia. A különböző egészségügyi problémák várható elbírálását a fenti jogszabályból, pontosabban is az 1. sz. melléklet táblázataiból tudod önállóan ellenőrizni, hogy személy szerint a te esetedben milyen elbírálásra lehet számítani.

szerződés megkötésére azután kerül sor, hogy leellenőrzik az állományba vételéhez szükséges okmányaidat. Amennyiben ezek rendben vannak, aláírhatod a szerződésedet, és akkor már katonaként megkezdheted az 5+1 hetes alapkiképzést. A szerződés időtartama állománykategóriától függ: legénységi beosztás esetén 3 évre, tiszti és altiszti beosztás esetén 5 évre szól. A szerződés tartalmazza a szolgálati viszony kezdetét, jellegét és időtartamát, a próbaidő tartamát, a rendfokozatot, valamint az eskü letételének időpontját.

A szerződéskötéskor legalább 3, de legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidő köthető ki. Minden állománykategóriára igaz, hogy már próbaidő alatt is jogosult a beosztásának megfelelő illetményre (fizetésre), lakhatási támogatás vagy laktanyai/helyőrségi szállón történő elhelyezésre, továbbá a szolgálat teljesítéséhez szükséges egyéb ellátásra (egyenruha, felszerelés, étkezés, munkába járás költségtérítése stb.) A próbaidő alatt bármelyik fél (akár a katonai alakulat parancsnoka, akár a szerződéses katona) indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a szerződést, ilyenkor azonban a katona a kapott ruházatot és egyéb felszereléseket köteles visszaszolgáltatni. A szerződéses szolgálat időtartama közös megegyezés alapján, alkalmanként legalább egy, de legfeljebb 10 év időtartammal meghosszabbítható.

A szerződéses katonákat a szolgálat érdekében eredeti szolgálati beosztásban való meghagyás mellett bármely szervezeti egységhez, bármely helyőrségbe, a beleegyezése nélkül meghatározott szolgálati feladat teljesítésére vezényelhetőamennyiben annak tervezett időtartama nem haladja meg az 1 évet.

A Magyar Honvédség katonái számára a szolgálatteljesítési idő (azaz munkaidő) heti 40 óra. A készenléti jellegű beosztásokban lehet ez hosszabb időtartam is. A 24 órás őr- és ügyeleti szolgálat után egy nap pihenőidő jár. A pihenőnapon és a munkaszüneti napon teljesített szolgálat után ezen túlmenően még egy szabadnapot kell biztosítani. A külön jogszabályban meghatározott munkaszüneti napokon felül munkaszüneti nap a magyar honvédelem napja, ami május 21.-re esik.

Ha a szolgálat érdeke, vagy rendkívüli eset megelőzése, illetőleg elhárítása, következményeinek felszámolása, továbbá egyéb, előre nem látható körülmény bekövetkezése esetén, a meghatározott napi szolgálatteljesítési időn túl, valamint a munkaszüneti és pihenőnapon, továbbá a szabadnapon és szabadidőn túl is kötelezhető arra a katona, hogy szolgálatot teljesítsen, illetőleg meghatározott ideig és helyen arra készen álljon. Ezt nevezik túlszolgálatnak. (Nem minősül túlszolgálatnak az ügyeleti, őr- és készenléti szolgálat, valamint a gyakorlaton való részvétel.) Az elrendelhető (!) túlszolgálat tartama naptári évenként 300 óra, amely a miniszter által kiadott rendelkezésben további 50%-kal, tehát 450 órára növelhető. A túlszolgálatért szabadidő vagy díjazás illeti meg a katonát.

Az előmenetel a magasabb beosztásba és az ahhoz tartozó magasabb rendfokozatba történő kinevezést és előléptetést jelentheti. Speciális beosztásba kinevezhető, illetve áthelyezhető az a katona, aki az általános követelményeken túl rendelkezik az adott beosztáshoz előírt sajátos képzettséggel, illetve vállalja annak a számára meghatározott időtartamon belüli megszerzését. Minden tiszti és altiszti állományban lévő katonáról készítenek írásos teljesítményértékelést, évente legalább egyszer. Ezt minden esetben a közvetlen elöljáró készíti el, majd a minősítést az állományilletékes parancsnok hagyja jóvá, melyet később ismertetnek a nevezettel is. A legénységi állomány tagját pedig a várakozási idő leteltekor, magasabb beosztásba kinevezése előtt, vagy az altiszti beosztásba történő felkészítése előtt, esetleg szolgálati beosztás ellátására való alkalmatlanság felmerülésekor kell értékelni.


Önkéntes Műveleti Tartalékos ÖMT katonai szolgálat

Az ÖMT katonák a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek elsődleges tartaléka, hiszen elsősorban olyan beosztásokat hoztak létre, amelyek során hasonló feladatokat láthatnak el, mint a hivatásos vagy szerződéses katonák látnának el, azonban folyamatos vagy tényleges állománnyal történő feltöltése nem elsődleges fontosságú, vagy nem biztosított, ugyanakkor a betöltésükhöz szükséges felkészülésre már a békeidőszakban szükség van.

Ha önkéntes műveleti tartalékos katona leszel, tényleges szolgálatod során pótolod a humánerőforrás hiányokat. Így többek között beosztható leszel huzamosabb ideje feltöltetlen beosztásokba vagy misszióban résztvevők hazai pótlására, elláthatsz időszakosan jelentkező speciális feladatokat, vagy katonai szaktudásod és civil képzettséged, illetve alkalmasságod figyelembe vételével külszolgálati feladatokban vehetsz részt. Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy az önkéntes műveleti tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárítására, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

A tényleges szolgálatteljesítésért járó illetményen felül az önkéntes műveleti tartalékos atona szolgálati viszonya fennállása alatt, a leszolgált évet követően, évente rendelkezésre állási díjat kap, amely a mindenkori minimálbér összegének 150%-ával egyezik meg. 2021-ben ez az összeg nettó kb. 166.500 forint.

Az ÖMT katonai szolgálat teljesítése előtt hasonló alkalmasság-vizsgálaton kell átesni, mint a szerződéses katonai szolgálatvállalás esetén. A fő különbség a kettő között a fizikai alkalmasság során állapítható meg, hiszen itt nem 3200 méter futást, hanem 1600 méter gyorsgyaloglást kell végrehajtani. A 2-2 perc felülés és fekvőtámasz vagy húzódzkodás megegyezik, ahogyan az egészségügyi és a pszichológiai vizsgálatok is.

Az ÖMT katonák alapkiképzése legfeljebb 25 munkanapot vehet igénybe, melynek végrehajtása általában nyári hónapokban, tömbösítve történik, hasonlóképp, mint a szerződéses katonai szolgálatra jelentkezők alapkiképzése.

Foglalj időpontot Teams-interjúra a Honvédelmi Minisztérium munkatársához!

Cégbemutatók, Események, Karriernap

Vélemény, hozzászólás?