fbpx

Nemzetközi projektkoordinátor

Weboldal Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet, Nemzetközi Stratégiai Iroda

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet, Nemzetközi Stratégiai Iroda
nemzetközi projektkoordinátor munkatársat keres.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
Budapest, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/R.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Projektkoordinátori szerepkör betöltése nemzetközi kutatásfejlesztési és innovációs
stratégiai projektben • folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi partnerekkel, részvétel
szakmai egyeztetéseken • az ELTE szakértői csoportjainak folyamatos támogatása,
belső egyeztetések szervezése • szakmai munkát szorosan támogató aktív részvétel az
ELTE által vezetett tevékenységekben, elsősorban az open science területeihez
kapcsolódóan • az egyetemi szövetség által kidolgozott feladatok koordinációja a pilot
program keretében • egyeztetés a pályázatok megvalósításáért felelős szakmai
vezetőkkel és egyéb, a projekt megvalósításában érintett szervezeti egységek
vezetőivel • a projekt keretében megvalósuló rendezvények előkészítése, szervezése •
a szakmai és pénzügyi előrehaladásról tájékoztatás nyújtása, rendszeres jelentések
készítése angol és magyar nyelven • aktív részvétel az időszaki és záró beszámolók
összeállításában, véglegesítésében és benyújtásában

Pályázati feltételek:
• Egyetem,
• magabiztos, szakmai szintű angol nyelvtudás szóban és írásban
• közvetlen uniós és egyéb nemzetközi pályázatok szakmai támogatásában,
koordinációjában, pénzügyi kezelésében szerzett tapasztalat
• MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete és napi használata
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• angol mellett további idegen nyelv ismerete, aktív használata
• felsőoktatási képzések online népszerűsítésében és a kapcsolódó eszközök
használatában szerzett tapasztalat
• felsőoktatási környezetben szerzett munkatapasztalat
• nemzetközi közegben szerzett munkatapasztalat
• az Európai Kutatási Térség kialakítása kapcsán, különösen az open science
területein szerzett tapasztalat
• H2020 keretben megvalósuló nemzetközi kutatási-innovációs szakmai és
támogató tevékenységek terén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• szakmai önéletrajz angol nyelven
• motivációs levél angol nyelven
• végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et igazoló okiratok másolata
• sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 10.
A pályázatok benyújtásának módja: Karriermenedzsment Osztály részére az allaspalyazat@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül

BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT!

https://www.elte.hu/dstore/document/5842/nemzetk%C3%B6zi%20projektkoordin%C3%A1tor%20RK%20Nemzetk%C3%B6zi%20Strat%C3%A9giai%20Iroda%20%282%29.pdf

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.