Leírás

Iskolánk innovatív, folyamatosan fiatalodó csapatába keresünk  nyugdíjba vonuló pedagógusok helyére új kollégákat. 

Az érkező tanítóknak lehetőségük van tantárgycsoportos oktatásban illetve a klasszikus tanító – napközis pedagógus feladatmegosztásban tanítani.

Nagy értéke alsós köszösségünknek a tapasztalt pedagógusok nyitottsága, segítőkészsége, ami pályakezdő pedagógusok számára igazán fontos lehet.  

Tantárgycsoportos oktatásnál a matematikát vagy a magyar nyelv és irodalmat tanítja az egyik tanítónő, és mellette néhány készség tárgyat, továbbá napközis foglakozásokon is osztozik a két osztálytanító.

Gyakornokként a teljes munkaidő heti 40 óra,  kötött munkaidő 32 óra, ebből tanítással lekötött idő 20 óra. 

Tanórán kívüli tevékenységek  kínálatában figyelembe vesszük  a tanulók igényeit, építünk a pedagógusok készségeire, egyéb képzettségére. 

Miután kiemeltem kezeljük az angol nyelv oktatását, a vizuális kultúra fejlesztését, a matematikai készségek, a problémamegoldó képesség kibontakoztatását, örömmel várunk  ilyen műveltségterületi végzettséggel tanítókat. 

A jövőre nézve lehetőség lesz felső tagozaton (5-6. évfolyamokon) ének-zene oktatására is, kiskórus vezetésére. 

Fontos, hogy az érdeklődő legyen jártas az IKT eszközök használatában, stabilan és kritikusan  alkalmazza a digitális  világ lehetőségeit pedagógiai munkájában. 

Kiemelten kezeljük a belső továbbképzéseket, a jó gyakorlatok egymás közötti megosztását, a  nyílt, egyértelmű kommunikációt és a problémák azonnali megbeszélését, megoldását. 

Új kollégánktól szakmai, pedagógiai felkészültséget,  a tudásmegosztásban, a közösségépítésben való aktív, nyitott együttműködést, partnerséget várunk. 

 

 

Áldás Utcai Általános Iskola

Az Áldás Utcai Általános Iskola Buda frekventált területén, 1911–12-ben épült, az akkori fővárosi polgármester, Bárczy István városfejlesztő programjának részeként. Az 1900-as évek elején a Rózsadomb alsó vidéke és a Szemlőhegy területe rohamos fejlődésnek indult és benépesedett. A tágas villákba többgenerációs családok költöztek, akiknek megnövekedett polgári igényeit a Vízivárosban (Medve utca, Batthyány utca) és az Országúton (Margit körúton) lévő népiskolák nemcsak a viszonylag nagy távolságok, hanem tanulóik vegyes társadalmi hovatartozása miatt nem elégítették ki.

A Zrumeczky Dezső (Koós Károly pályatársa és barátja) műépítész által tervezett szecessziós épület külső formájában, jellegzetes motívumaival (erdélyi fatorony, a tetőtér alatt megbúvó ablakok, stb.) jól megfelelt a környék polgári ízlésének; belső elrendezése az akkori iskolaépületekkel szemben támasztott elvárásokat túlhaladva, felújítás után, még ma is korszerű. 

Az első tanév 1912-13-ban indult. Mivel az épület nem készült el határidőre, a tanítás szeptember 7-én kezdődött meg 16 tanteremben. 

1945 után az ide beköltöző politikai elit gyorsan gyökeret vert az új környezetben, s akarva–akaratlanul folytatója lett a polgári hagyományokból fakadó lokálpatriotizmusnak. Erkölcsi és anyagi támogatásával biztosította a hagyományosan magas szintű képzést. A régi diákok iskolai kötődése olyan erős, hogy a körzetből távolabbra költözve is visszahozzák gyermekeiket a jó hírét megőrző alma materbe. Ennek is köszönhető, hogy az országosan csökkenő gyermeklétszám ellenére is legalább három párhuzamos osztályt tudunk egy-egy évfolyamon indítani.

A legnagyobb mértékű felújításra 1995/1996-ban került sor két iskola összevonása miatt. A bővítés során öt új tanterem, könyvtárhelyiség, kondícionáló terem, fizika-, kémia előadók, laboratórium, stúdiók készültek.

Az épület a külső és belső átalakítások után is megőrizte eredeti jellegét.

Az épületnek sajátságos dinamikája van: oldott tömegével, változatos tetősíkjaival, a magastetős, fatornácos bejáratával barátságosan hívogatja a diákokat. Jelenleg  a több, mint 100 éves épületben általános iskolai nevelés – oktatás folyik évfolyamonként 3-4 osztályban.  A körzetébe tartozó tanulók felvétele mellett lehetőséget ad a nem körzetes, de a szabad iskolaválasztás jogával élni kívánóknak is a felvételre.

Bérezés: nettó 190 000 Ft
Nyelvtudás:
Magyar
Szak:
Tanító