Leírás

Feladatok

Tanórák tartása az alsó tagozaton

Tehetséggondozás, tanulástámogatás

Közösségépítő és kreatív foglalkozások tartása

Minden, ami a tanítói munkába belefér.

Budaörsi Herman Ottó Általános iskola

A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola egyedülálló rugalmassággal alkalmazkodik a folyamatosan változó társadalmi igényekhez, ugyanakkor a közel négy évtized alatt kialakult hagyományok megfelelő érzelmi és értelmi stabilitást adnak diákjainknak a tanuláshoz. Mindent megteszünk azért, hogy tanulóink örömteli légkörben, személyiségük pozitív elemeinek kiaknázásával készüljenek a felnőtté válásra.

Mind a három első osztályban Meixner-módszerrel folyik az írás és olvasás tanítása. E módszer az értő olvasás kialakításában és a helyesírás megalapozásában vitathatatlan érdemeket szerzett.A Hermanban budaörsi logopédusok egyedülálló innovációja mentén alkalmazzuk ezt a módszert, amely érzelmi hidat épít ki a gyermek és a betű között. Mesébe, zörejekbe-zajokba öltöztetjük a betűtanulást, hogy igazi élményként alakuljon ki a gyerekek írásbelisége.A logopédusokkal közösen kidolgozott program alapján komplex kommunikációs képzést is folytatunk. Ez egyfelől hozzájárul az anyanyelvi szóbeliség és írásbeliség minél tökéletesebb kialakulásához, másfelől a beszédészlelés fejlesztésével a későbbi idegen nyelvi tanulmányokat alapozza meg.

Bérezés: br. 260000 Ft
Nyelvtudás:
Magyar
Szak:
Tanító