Leírás

Feladatok:
• Ügyfelek fogadása, fejlődési igényeiknek azonosítása, az egyéni fejlesztési terv elkészítése
• A Fővárosi Álláskereső Iroda munkaerőpiaci szolgáltatásainak személyre szabott nyújtása:
• személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés,
• munkaerő-piaci mentori szolgáltatás,
• szociális információnyújtás,
• egyéni munkatanácsadás,
• munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése.
• Szolgáltatásnyújtás dokumentálása és adminisztrációja
• Kapcsolattartás a partnerszervezetekkel (civilek, szociális szolgáltató intézmények, stb.)
• Együttműködés a munkatársakkal, részvétel a szolgáltatásfejlesztésben
• Részvétel a budapesti állásbörzéken, esetenként ezek szervezésében történő
segítségnyújtás
• Beszámolók, riportok készítése.
Elvárások:
• Végzettség: felsőfokú, szakirányú (A mindenkor hatályos munkaerő-piaci szolgáltatásokra
vonatkozó rendelet szerint.)
• Szakmai tapasztalat a következő munkaerő-piaci szolgáltatás valamelyikében: egyéni
fejlesztési terv, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, munkaerő-piaci mentori
szolgáltatás, szociális információnyújtás, egyéni munkatanácsadás, munkahelyi
környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás,
• Elvárt ismeret: aktív munkaerő-piaci eszközök ismerete, egyéni konzultáció
módszertanának ismerete, egyenlő bánásmód követelményeinek ismerete, emberi és
állampolgári jogok ismerete, pályaválasztással kapcsolatos szakmai ismeretek, szociális
ismeretek, munkájához kapcsolódó jogszabályok ismerete, a mindenkor hatályos
munkaerő-piaci szolgáltatásokra vonatkozó rendelet ismerete,
Előnyt jelent:
• Munkaerőpiaci és/vagy szociális szolgáltatásnyújtásban szerzett legalább 1 éves
tapasztalat,
• Legalább 1 év tapasztalat hátrányos helyzetű (hajléktalan, megváltozott munkaképességű
stb.) ügyfelekkel
Várjuk jelentkezését, ha
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
• Segítő attitűddel, kommunikációs és empátiás készséggel rendelkezik

Erre a hirdetésre való jelentkezéshez küldjük el az adatainkat e-mailben a horvathandrea@pestesely.hu címre

Budapest Esély Nonprofit Kft.

A Budapest Esély rövid bemutatása

A Budapest Esély Nonprofit Kft.–t a Fővárosi Önkormányzat 1996–ban alapította, a hátrányokkal küzdő társadalmi csoportok munkaerő–piaci esélyeinek megerősítésére. A szervezet két fő szakterülete a foglalkoztatás–fejlesztés és, a társadalmi integráció érdekében, az esélyek megerősítése.
Közszolgáltatás keretében a Budapest Esély tervezi, szervezi és koordinálja a Fővárosi Önkormányzat közfoglalkoztatási programjait és a nyílt munkaerőpiacra való visszatérést segítő fejlesztést. A közszolgáltatások az igénybe vevő álláskeresők számára ingyenesek, aktuális tartalmukról, igénybe vételük kereteiről itt olvashat, a foglalkoztatás–fejlesztési tevékenységünk egyéb aktuális részleteit a Foglalkoztatás–fejlesztés menüpont további almenüi tartalmazzák.

A speciális helyzetű csoportok társadalmi és munkaerő–piaci integrációját innovatív foglalkoztatási projektek is támogatják, amelyek hazai és uniós forrásokból finanszírozottak. A projektek az alacsony végzettségű és egyéb hátránnyal is küzdő (hajléktalan, roma, gyesről visszatérő stb.) álláskeresőknek szakma és munkatapasztalat megszerzését is lehetővé teszik. Legutóbbi és aktuális projektjeinkről a honlap Projektjeink menüpontjának almenüiben talál bővebb információkat.

A Budapest Esély 2017 tavasza óta fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatást is működtet. A szolgáltatás célja, hogy keresőtevékenység és fejlődés lehetőségét kínálja azok számára, akik egészségi állapotuknál vagy egyéb körülményeiknél fogva átmenetileg vagy tartósan a közfoglalkoztatásban sem tudnak részt venni. A fejlesztő foglalkoztatásban dolgozók napi 1–6 órában, a társaság cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó, egyszerű tevékenységeket végeznek, emellett, a reintegráció támogatása érdekében, egyéni és csoportos fejlesztésben vehetnek részt. A szolgáltatásról a Fejlesztő foglalkoztatás menüpontjának almenüiben talál bővebb információt.

A Budapest Esély részt vesz a foglalkoztatás fejlesztését, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (romák, autisták, hajléktalanok stb.) integrációját segítő szakmai hálózatok felállításában és munkájában, szakmai stratégiák kidolgozásában. Képviseli továbbá a Fővárost a foglalkoztatási és esélyegyenlőségi témájú hazai és nemzetközi szakmai hálózatokban, részt vesz a témához kötődő fővárosi projektek kidolgozásában és megvalósításában. E tevékenysége során koordinálja a Főváros helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítését és végrehajtását, e tevékenységéről az Esélyegyenlőség menüpont almenüiben talál információkat. A foglalkoztatás–fejlesztéshez és esélyegyenlőséghez kapcsolódóan a Társaság tanulmányokat, kiadványokat készít és jelentet meg (ezek a Letöltés menüben elérhetőek), illetve képzéseket dolgoz ki és szervez. Képzéseinkről a honlap Képzéseink menüpontjának almenüiben talál részletesebb információkat.

 

Fővárosi Álláskereső Iroda

A Fővárosi Álláskereső Iroda szolgáltatásainak bemutatása

 

A Budapest Esély Nonprofit Kft. fenntartásában működő iroda célja, hogy egyedi, komplex és személyre szabott tanácsadó és segítő szolgáltatásokkal erősítse az álláskeresők munkaerőpiaci esélyeit és az adott élethelyzetre reflektálva fejlessze azokat a képességeket, melyek a hosszú távú elhelyezkedéshez szükségesek.

A programba bevont résztvevőkkel egyéni fejlesztési terv készül, ami tartalmazza a személyre szabott szolgáltatásokat. A program során megismerhetik a résztvevők, hogy hol és milyen módszerekkel érdemes állást keresni, hogyan készítsenek önéletrajzot és motivációs levelet. Felkészülhetnek az állásinterjúkra, személyre szabottan kapnak állásajánlásokat, illetve csoportos tréningeken vehetnek részt, elősegítve ezáltal a nyílt munkaerőpiacra való elhelyezkedésüket.

A szolgáltatásokat tapasztalt szakemberek végzik: pszichológusok, munkaerőpiaci tanácsadók/mentorok, trénerek és munkáltatói kapcsolattartó.

Az álláskereső ügyfelek az ingyenes munkaerő-piaci szolgáltatások közül, az egyéni szükségleteiktől függően az alábbiakat tudják igénybe venni:

-          munkaerő-piaci mentoráció,

-          álláskeresést támogató csoportos foglalkozások,

-          pszichológiai (életvezetési) tanácsadás,

-          pályaorientáció, pályamódosítási tanácsadás

-          személyre szóló állásfeltárás.

 

Munkaerő-piaci mentoráció
Célja az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése.

Cél, hogy az ügyfél objektív képet kapjon arról, jelenleg hol tart a kívánt pozíció megtalálásában, ennek eléréséhez milyen lépéseket kell még megtennie, illetve milyen segítséget tud a program keretében igénybe venni.

Pszichológiai tanácsadás
Célja, hogy munkaerő-piaci továbblépésük érdekében segítsen a munkát keresőknek feltárni a személyiségükben rejlő, életvezetésből, személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó vagy nehezítő körülményeiket. A szolgáltatás célja továbbá, hogy segítsen a tanácskérőknek érzelmi nehézségeik kezelésében, a munkába állást akadályozó személyes problémáik megértésében, feldolgozásában, megoldásában.

Egyéni pályaorientáció, pályamódosítási tanácsadás
Célja, hogy a pályamódosítás előtt állóknak segítséget nyújtson az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő életpálya kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában, az elérendő célok megfogalmazása, és az ehhez szükséges lépések meghatározása, erősségek, képességek, érdeklődési területek feltérképezése mentén.

Pályaorientációs csoportos foglalkozás 3 napos
A szolgáltatás célja, hogy a pályamódosítás előtt állók számára megalapozza az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pályára való áttérést, annak érdekében, hogy szakmai karrierjükön változtatni tudjanak az aktív életkor bármely szakaszában és sikeresen el tudjanak helyezkedni.

Célja továbbá, hogy az ügyfél, képes legyen az érdeklődésének, képességeinek, értékstruktúrájának megfelelő és a helyi munkaerő-piaci igényekhez is illeszkedő új szakmát választani; pályamódosítás iránti motivációja erősödjön, és váljon képessé a választott szakma elsajátításának útját megtervezni, és ehhez egyéni tervet készíteni; maga számára tudatosítsa értékeit, eredményeit, képességeit, megfelelő pályaismeretet kapjon, ehhez kapcsoljon reális képzési vagy elhelyezkedési irányokat.

Munkaerő-piaci reintegráló csoportos foglalkozás 1 napos
A csoportfoglalkozás felkészülés az álláskeresésre, illetve az eredményes álláskereséshez szükséges tevékenységekre, az ehhez szükséges készségek, képességek felfrissítésére. A résztvevők segítséget kapnak saját helyzetük, nehézségeik meghatározásához, a lehetőségek mérlegeléséhez. A szolgáltatás a könnyen elsajátítható, alkalmazható gyakorlati megoldások átadására koncentrál. Eredményeként a résztvevők képesek lesznek reális célok felállítására és az önálló, hatékony álláskeresésre.

Újraorientáló csoportos foglalkozás 3 napos
A foglalkozás fokozza a munkaviszonnyal korábban már rendelkezett álláskeresők motivációját, álláskeresési aktivitását, csökkenti döntési bizonytalanságukat, erősíti önbizalmukat.

A foglalkozás keretében felelevenítésre kerülnek a foglalkoztatási tapasztalatok, gyakorlásra kerülnek az álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikák, készségek. A résztvevők állásinterjús helyzetgyakorlat során is kipróbálhatják magukat

Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás 4 napos
A csoportos foglalkozás során azoknak a szakmák feletti képességeknek és kompetenciáknak a fejlesztése történik, amelyeket bármilyen munkafeladatban hasznosítani lehet. A fejlesztés elsősorban a kommunikáció, kooperáció, konfliktuskezelés, döntés és kreativitás képességekre irányul.

Belső erőforrásokat, önbizalmat, önismeretet fejlesztő 3 napos
A foglalkozás célja a résztvevők önismeretének mélyítése, az álláskereséshez szükséges belső erőforrások feltárása, az énerő és a kompetenciaérzés növelése. A tréning során fejlesztjük az önreflexiós készséget és segítjük a gondolati torzítások felismerését. Igyekszünk kialakítani egy reálisabb énképet, továbbá megvizsgáljuk a résztvevők munkával kapcsolatos elvárásait a reális munkaerő-piaci viszonyok tükrében.

Álláskeresők Klubja (két hetente 2 órás)
A foglalkozás célja az álláskeresési tapasztalatok megosztása a csoport résztvevőivel. Azok az ügyfelek kerülnek elsősorban meghívásra, akik részt vettek tréningjeinken. Az általuk kipróbált álláskeresési technikák, bevált önéletrajzok, megélt interjús helyzetek a főbb témák, amiket a foglalkozást vezető célzott kérdéseivel moderál. Tervezett létszám 4-8 fő.

Személyre szóló állásfeltárás
Az ügyfél személyre szabott igényei mentén a mentor konkrét álláslehetőségeket ajánl, melyekre az ügyfél célzottan jelentkezhet, illetve igénybe veheti a programban dolgozó munkáltatói kapcsolattartó kollega által feltárt munkaerőigényeket is. A kapcsolattartó a munkáltatókkal is naprakész kapcsolatot tart fent, részükre ingyenes toborzást és előszűrést végez, melynek során aktívan nyomon követhetik az adott álláshelyre jelentkezést és a teljes pályázati folyamatot.

 

Bérezés: 8 óra esetén bruttó 445 450 Ft