Leírás

A meghirdetett állással kapcsolatos feladatok: hat és négy évfolyamos gimnáziumi matematika és fizika órák megtartása, valamint szakkörök, versenyfelkészítéseken, iskolai rendezvényeken való részvétel. Örülünk, ha pedagógusaink részt tudnak vállalni egyéb programok segítésén is pl. sportrendezvények, kirándulások, színházlátogatások kísérő tanári feladataiban. Iskolánk pedagógiai programja az általános kerettantervet követi. A 11. évfolyamtól választási lehetőséget kínálunk fel, ahol magasabb óraszámban tanulhatók a következő tárgyak: az 1. sávban matematika (5) / magyar (6) / biológia (4), a 2. sávban fizika (4) / kémia (4) / történelem (5) / digitális kultúra (4). Diákjaink motiváltak, iskolai tanulmányi átlagunk 4,5 fölött van. A HVG 100-as listáján a kiadvány 2013-as megjelenése óta mindig szerepeltünk, legutóbb az 54. helyen, a Győr-Moson-Sopron megyei iskolák között a 4. helyen, országosan az egyházi iskolák között a 10. helyen, a katolikus iskolák között a 6. helyen állunk a 2020-as lista alapján.

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium

Az 1626-ban alapított intézmény 1627-ben kezdte meg működését.Győr szívében. 1773-ig jezsuita szerzetesek tanítottak itt, majd a rend feloszlatása után állami fenntartásba került. 1802-ben I. Ferenc király a bencés rendre bízta az iskola működtetését. A kommunista rendszerben 1948-ban az iskolát államosították, de 1950-től ismét bencés gimnáziumként működhetett szigorú külső szabályok szerint, négy évfolyamon maximálisan két osztállyal. 1994-től a négy évfolyamos gimnázium mellett megindult a hat évfolyamos képzés egy osztállyal. 2006-ig nagyrészt bentlakásos fiúgimnáziumként működött, szombati tanítással. 2006-ban első lépésben áttértünk az ötnapos munkahétre, 2008-tól lányok is látogathatják az intézményt. A jelentkezők nagy száma miatt szűkösnek bizonyult a gimnázium épülete, de 2018-ban a Magyar Állam jóvoltából a Lloyd épületét megkaptuk oktatási célra, így lehetőség nyílt a hat évfolyamos képzésben is két osztály felvételére. A 2020/2021. tanévben 17 osztályban 680 diákunk van 382 lány és 298 fiú tanulóval.

Bérezés: A pedagógus bértábla szerint.
Szak:
matematika - fizika