Leírás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem újonnan alakuló Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratóriuma 2 fő laboratóriumi asszisztens/segéd-asszisztens munkatársat keres

Feladatok:

A mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumban lévő vizsgálatokhoz szükséges
asszisztensi feladatkör ellátása. A laboratóriumba érkező humán vizsgálati minták
átvétele, beazonosítása, a minták, reagensek előkészítése, a szükséges oldatok,
pufferek elkészítése a mindenkori módszertani előírásban foglaltaknak megfelelően.
Mikrobiológiai vizsgálatok végzése felügyelet mellett. Aktív részvétel a laboratórium
alapfeladatainak teljesítésében. Adminisztratív feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, általános asszisztens vagy laboratóriumi asszisztensi
képesítés
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felhasználói szintű MS Office ismeret
• mikrobiológiai laboratóriumban szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
• pontosság,
• terhelhetőség,
• alkalmazkodó készség,
• kommunikációs készség,
• egyéni és csapatmunkára való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• kísérő levél/ motivációs levél
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
• sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Molnár Judit részére a judit.molnar@fiek.elte.hu E-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az illetmény megegyezés szerint, tapasztalattól függően. Az állás részmunkaidőben is
betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.elte.hu/allaspalyazatok – 2021. június 28.

Bérezés: megegyezés szerint, végzettségtől és tapasztalattól függően