Leírás

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 27.

FELADATOK:
Az Egyetem különféle forrásokból származó bevételeinek alátámasztását szolgáló dokumentumok (vevőszámlák, szerződések, stb.), valamint a bejövő számlák szabályossági ellenőrzése (közbeszerzés, érvényesítés, utalványozás, teljesítések igazolása, stb.), könyvelése, folyószámlák egyeztetése és iratkezelése. Kincstári devizaszámlák könyvelése és a mérleget alátámasztó analitikai nyilvántartása, továbbá a devizás kifizetések kapcsolódó értékelési feladatainak ellátása. A sajátos kiadások és bevételek analitikai egyeztetése, rendezése, negyedéves leltárainak elkészítése. Belső keretátcsoportosítások, valamint az egyéb pénzforgalmon kívüli tranzakciók könyvelése. A költségvetési beszámolók megbízhatóságát célzó analitikai alátámasztással kapcsolatos nyilvántartási és egyeztetési feladatok végrehajtása. Fentieken kívül mindazok a feladatok, amelyeket a munkaköri leírás részletesen nem sorol fel, de elvégzésére a munkahelyi felettes, vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója utasítást ad.

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, közgazdasági végzettség
• legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
• MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
ELŐNY:
• emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő
• SAP ismerete
• erős Excel felhasználói ismeret
• számviteli szoftver ismerete
• államháztartási területen, központi költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat

https://www.elte.hu/dstore/document/11061/k%C3%B6nyvel%C5%91%20sz%C3%A1mviteli%20%C3%BCgyint%C3%A9z%C5%91%20Kancell%C3%A1ria%20Sz%C3%A1mviteli%20Oszt%C3%A1ly%20%283%29.pdf

Erre a hirdetésre való jelentkezéshez küldjük el az adatainkat e-mailben a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu címre

Bérezés: n.a.