Leírás

Feladatok:
• Irányítja a pályázati iroda pályázatkezelő munkatársainak munkáját
• Irányítja a Kari pályázat előkészítési és megvalósítási folyamatokat
• Együttműködik a pályázatok szakmai vezetőivel
• Irányítja és támogatja a támogatási szerződések megkötését és módosítását
• Egyeztet a pályázatok megvalósításával kapcsolatos humán-, jogi és pénzügyi ügyekben az Egyetem pályázati ügyekben érintett központ és kari szervezeti egységeivel
• Irányítja a pályázatok rész- és záróbeszámolóinak előkészítési és benyújtási folyamatait, egyeztet a Támogatóval az esetleges hiánypótlások ügyében
• Kialakítja, működteti a kari pályázatok teljes körű nyilvántartásait
• A pályázati kifizetésekkel és bevételekkel kapcsolatosan az SAP rendszer alapján működteti a pályázatok elkülönített nyilvántartását
• Rendszeres adatszolgáltatást biztosít a Kari vezetés részére a kari pályázatokkal kapcsolatos státuszokról
• Irányítja a karon futó pályázatok teljes körű menedzsmentjét
• Ellátja a Karon futó pályázatok teljes körű menedzsmentjét

Pályázati feltételek:
• főiskola / egyetem, közgazdasági vagy pénzügyi vagy gazdálkodási és menedzsment képesítés
• angol nyelv középfokú ismerete
• pályázati előkészítés-, végrehajtás és pénzügyi elszámolási tapasztalat
• pályázati rendszerekhez kapcsolódó vezetői tapasztalat
• legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat pályázatok értékelése, kidolgozása és megvalósítása terén
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
• a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat pályázati rendszerek működtetésében

https://www.elte.hu/dstore/document/7075/p%C3%A1ly%C3%A1zati%20irodavezet%C5%91%20TTK%20P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Iroda%20%282%29.pdf

Bérezés: n.a.
Nyelvtudás:
Angol