Leírás

 A műveleti tiszt a klasszikus értelemben vett hírszerző. Célja, hogy megtalálja és együttműködésre megnyerje azokat a személyeket, akik a Hivatal feladatai ellátásához szükséges védett információkhoz hozzáférnek.

Az értékelő-elemző tiszt saját szakterületén részletes és átfogó ismeretekkel egyaránt rendelkezik, átlátja a történéseket és azok kiváltó okait. Akár hiányos információk alapján is képes helyes következtetéseket levonni, meglátni az összefüggéseket. Ehhez szükséges a lényeglátás képessége, az elemzői érzék és a megfelelő íráskészség.

Technikai-informatikai tisztnek, olyan szakembereket keresünk, akik lépést tartanak a folyamatosan fejlődő informatikai-műszaki trendekkel, de szívesen kipróbálnak teljesen új lehetőségeket is.

Információs Hivatal

Az Információs Hivatal Magyarország polgári hírszerző szolgálata, az öt magyar nemzetbiztonsági szolgálat egyike. A titkos információgyűjtés speciális eszközeinek és módszereinek külföldi irányú alkalmazásával fontos szerepet tölt be hazánk szuverenitásának és területi integritásának védelmében, az ország nemzetstratégiai, külpolitikai és gazdasági érdekeinek érvényesítésében. Alapfeladata a kormányzati információs igények figyelembevételével, a külföldi eredetű, illetve külföldre vonatkozó információk megszerzése, és azok értékelésével a kormányzati döntéshozatal támogatása. Az Információs Hivatal Magyarország szuverenitását és törvényes rendjét, állampolgáraink védelmét szolgálja. A küldetésünk, hogy olyan külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó információkat szerezzünk meg, amelyek más állami szervek eszközrendszerével nem elérhetőek. Az így megszerzett információk elemezését és értékelését követően tájékoztatjuk a politikai döntéshozókat, ezzel támogatva a munkájukat. Munkánkat törvényi felhatalmazással, szabályozott külső és belső jogi környezetben, a szükségesség és arányosság elvének betartásával végezzük.

A titkos és bizalmas információk megszerzése érdekében a Hivatal humán forrásokat létesít külföldön, illetve - külföldi irányultsággal - belföldön is. Ennek érdekében felkutatja, és az együttműködésre megnyeri azon személyeket, akik a védett külföldi információk megszerzéséhez már meglévő vagy kialakítható lehetőségekkel rendelkeznek. A humán források köre az alkalmi adatszolgáltatóktól a szervezetszerű, titkos együttműködésig terjed. Egyetlen modern nemzetbiztonsági szolgálat sem mondhat le a nyílt forrású információk szisztematikus feldolgozásában és a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekről.

Fontos érték a Hivatal elmúlt évtizedekben kiépített széleskörű és stabil nemzetközi kapcsolatrendszere: több mint 60 ország nemzetbiztonsági szolgálataival, valamint a NATO és EU biztonsági szerveivel állunk kapcsolatban. Részt veszünk több európai multilaterális titkosszolgálati együttműködésben. A hosszú évek alatt kialakított kölcsönös bizalom az alapja annak az információcserének, amely elengedhetetlen a törvényben meghatározott feladataink hatékony ellátásához.

Ebbe a csapatba folyamatosan keresünk olyan diplomás fiatalokat, akik elkötelezettek a magyar érdekek iránt, jól beszélnek legalább egy idegen nyelvet, és szeretik a kihívásokat. Csatlakozz hozzánk!

Bérezés: bruttó 500.000, Ft-tól
Nyelvtudás:
Angol
Cseh
Francia
Kínai
Lengyel
Orosz
Román
Szlovák
Szlovén
Szak:
Politikatudományok, Nemzetközi tanulmányok, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Jogász, Kommunikáció- és médiatudomány, Programtervező