Leírás

Matematika tantárgy tanítása, oktató-nevelő feladatok ellátása, egyéb feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Erre a hirdetésre való jelentkezéshez küldjük el az adatainkat e-mailben a keszeib@jurisich-koszeg.edu.hu címre

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

Intézményünk a varázslatos Kőszegi-hegység lábánál várja tanulóit, hogy természeti, történelmi és kulturális értékekben gazdag környezetben biztosítsa mind a tanulás, mind a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit. Iskolánkat Vas megye legrégebbi gimnáziumaként 1677-ben alapították jezsuita szerzetesek, majd a piarista rend tagjai oktattak itt. 1815-től egészen az 1948-as államosításig a bencés szerzetesek irányították az oktatást és adtak a Hazának több tudóstanárt és jeles tanítványt.

Gimnáziumunk mostani tanulóinak közel fele kollégista. Ők általában kistelepülésekről jöttek, körzeti általános iskolákból. Jelentős a környező megyékből érkező tanulók száma is. Keresettségünket a széles körű kínálat is indokolja.

Öt évfolyamos képzési formáink:

Arany János Tehetséggondozó Program
Két tanítási nyelvű (magyar-angol) tagozat
Angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás
Négy évfolyamos képzési formában ajánljuk alábbi csoportjainkat:

Emelt szintű idegen nyelvi képzés (német) és kreatív művészeti oktatás - humántagozat
Emelt szintű biológia-kémia tagozat
Magas színvonalú angol oktatásunkat anyanyelvi lektortanár segíti, aki jelenleg Claire Strasbaugh tanárnő. Két tanítási nyelvi tagozatunkon a matematikát, a fizikát, a kémiát, a földrajzot illetve a célnyelvi civilizációt angol nyelven is elsajátíthatják tanulóink. Nagy gondot fordítunk az idegen nyelvek gyakorlati alkalmazására is; lelkes tanárok sikeres pályázatai segítik, hogy a tanulók külföldön is bizonyíthassák megszerzett tudásukat.

A 11. évfolyamtól minden tanulónk emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozáson vehet részt az általa választott egy-két tantárgyból.

Különböző sportágak művelésére - akár versenyszinten is - lehetőség nyílik.

Iskolánk tanulói folyamatosan jelen vannak városunk kulturális életében.

Az oktatómunkát jól felszerelt könyvtár, valamint interaktív táblákkal felszerelt biológiai, fizikai és informatikai szaktantermek segítik.

Tehetséggondozó munkánk eredményeként jelen vannak diákjaink a tanulmányi, a sport és a művészeti versenyek országos döntőin. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást projektoktatás keretében is, így ösztönözzük diákjainkat különböző pályázatok megírására, azokon való részvételre.

Minden év tavaszán erdei ballagást tartunk. Ekkor köszönnek el végzős tanulóink a Kőszegi-hegységtől, e napon emlékezünk meg a Madarak és Fák Napjáról előadás és tanulmányi kirándulás formájában. Iskolánkban azért is fontos ez az esemény, mert Magyarországon első alkalommal iskolánk egykori tanítványa, Chernel István ornitológus rendezte meg ezt a tavaszünnepet a kőszegi gimnazisták bevonásával.

Diákhagyományaink közé tartozik az első félév lezárását követő diákhét, amelyen tanulók, volt diákok, iskolánkhoz kötődő személyek tartanak rendhagyó órákat.

Nevelési és oktatási céljaink megvalósításának biztosítéka a jól képzett, a megújulásra mindig kész, a tanítványokat és a hivatását szerető nevelőtestület.

Várjuk iskolánkba a képzési formáink iránt érdeklődő, tanulni vágyó 8. osztályos diákokat; és nagy szeretettel visszavárjuk korábban érettségizett tanítványainkat a rendszeres találkozókra és ünnepi alkalmainkra.

Bérezés: Pedagógus bértábla szerint
Szak:
matematika-fizika, vagy matematika-bármely