Leírás

Pályázati feltételek:

Pénzügyi-számviteli szakképzettség

Legalább 1-3 éves, hasonló munkakörben eltöltött szakmai tapasztala

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Követelések és azok teljesülésének nyilvántartása, kimenő számlák kezelése a Forrás rendszerben, kapcsolódó rendelés-, szerződésszám számlára történő rávezetése, kutatószolgálati készpénzfizetési számlák tárgyhavi rögzítése, bevételek azonosítása, ügyletkódok meghatározása, alátámasztó dokumentumok csatolása, vevői folyószámlák negyedévenkénti egyeztetése, fizetési felszólító levelek megküldése a ki nem egyenlített számlákkal rendelkező vevő partnerek részére, számlareklamációk kezelése, ügyintézése.

Vevőszámlák rögzítése, bejelentése a NAV rendszerben. Havi ÁFA bevallás egyeztetése, elkészítése. Napi banki utalási csomagok, teljesült kiadások és bevételek könyvelésre való összeállítása. Havi, negyedéves rendszeres adatszolgáltatásokban való közreműködés, közzétételi kötelezettségekhez adatszolgáltatás elkészítése.

Helyettesítési feladatként: Kötelezettségek és azok teljesítésének nyilvántartása beérkező számlák befogadhatóságának ellenőrzése (tartalmi és alaki megfelelősség), beérkezett számlák rögzítése az MNL által használt integrált ügyviteli rendszerben, kapcsolódó rendeléssel vagy szerződéssel való egyezőség ellenőrzése esetleges korrekciók elvégzése, kapcsolódó rendelés-, szerződésszám számlára történő rávezetése, terhelendő ügyletkód meghatározása, számlára történő rávezetése, utalványlap nyomtatása, gondoskodik a szükséges aláírások beszerzéséről, utalványlap érvényesítése, átutalásra kijelölt tételek ERA kódjainak szabad kereteinek ellenőrzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú végzettség,
Forrás.net program ismeret,
Költségvetési intézményben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, tanúsítványok;

 Szakmai önéletrajz;

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén;

 Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges  kezeléséhez.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 08.31

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.09.15

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1250 Budapest, Postafiók 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 13/2-HR/270-1/2022., valamint a munkakör megnevezését:: „pénzügyi előadó”.

 vagy

Elektronikus úton allaspalyazat@mnl.gov.hu e-mail címen keresztül a munkakör elnevezésének megjelölésével. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez a pályázati feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül.

A Magyar Nemzeti Levéltár, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján www.mnl.gov.hu szerepel részletes tájékoztatás.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Magyar Nemzeti Levéltár honlapja

Erre a hirdetésre való jelentkezéshez küldjük el az adatainkat e-mailben a allaspalyazat@mnl.gov.hu címre

Bérezés: A munkabér összegére a felek megállapodása és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadók.