Leírás

Matematika-bármely szakos tanár kollégát keresünk gimnáziumunk francia-magyar és német-magyar kéttannyelvű tagozataira, a 2021/2022 tanévtől.

Pályázati feltételek:

 • matematika – bármely szakos tanár egyetemi végzettség
 • Német vagy francia felső fokú nyelvismeret (vagy ilyen szakpár) 
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Ellátandó feladatok:

 • Matematika tantárgy célnyelven történő oktatása
 • Felkészítés közép és emelt szintű  célnyelven történő érettségire
 • Egyéb adminisztrációs feladatok 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai.
 • Motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 •  A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • e-mailben mikszath@mixat.hu címre,
 • postai úton: Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 3060. Pásztó, Rákóczi út 1. címre

További felvilágosítás:

 • Munkanapokon, 8.00-16.00 között +36 30 7986033 telefonon az intézmény vezetőjétől kérhető.

Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium

Gimnáziumunk emelt angol, német-magyar kéttannyelvű és francia-magyar kéttannyelvű tagozatokkal működik. Mindhárom tagozat nyelvi előkészítővel bővített. Diákjainkat saját kollégiumunkban tudjuk elhelyezni. Tantermeink a kor elvárásainak megfelelő felszereltségűek. Magyar-francia két tannyelvű képzésünk több mint 30 éves múltra tekint vissza. Tanáraink munkájának eredményességét bizonyítja a Madame Pascale Andréani, Franciaország budapesti nagykövete által átadott „Francia Köztársaság elismerése”. 
Iskolánk DELF Nemzetközi francia nyelvvizsgaközpont, ami országosan is egyedülálló, hiszen a francia intézeten kívül csak itt lehet nemzetközi francia nyelvvizsgát letenni. A nyelvvizsga birtokában tanulóink nyelvi megméretés nélkül iratkozhatnak be franciaországi egyetemekre. 

Német kéttannyelvű tagozatunk fiatal, de már részt vesz a DSD programban. Diákjaink elsősorban továbbtanulásra készülnek, motiváltak, jó képességűek. Tantestületünk innovatív, lendületes, gyermekközpontú.

Bérezés: Az alapbér megállapítására a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadó
Nyelvtudás:
Francia
Német
Szak:
matematika - bármely