Leírás

1.-8. évfolyamon angol ill. német nyelv oktatása.  Tanórák , tanórán kívüli foglalkozások tervezése, megtartása. Az iskola nevelési programjának aktív támogatása. Eseti helyettesítések ellátása. A munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív munka elvégzése. Együttműködés a kollégákkal, a szülői házzal, a társintézményekkel.

Móra Ferenc Általános Iskola

Iskolánk a Füredi utcai lakótelepen, parkokkal övezett, csendes, biztonságos területen található. Intézményünk többféle lehetőséget kínál  diákjainknak. Angol nyelvi képzés , családi életre nevelés vagy német nemzetiségi nyelvoktató képzés közül választhatnak. Szakértői javaslat alapján logopédiai fejlesztő osztályunkba is jelentkezhetnek. A hagyományos oktatási környezet mellett a vegyes ill. az interaktív oktatási környezet is jelen van a tanulásszervezésünkben. Munkánkhoz megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezünk: huszonnyolc tanteremmel, két előadóteremmel, könyvtárral, két számítástechnika-, tornateremmel, műfüves pályával és udvari játszótérrel.Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, a környezettudatosságra való nevelést, valamint a sportolás iránti igény kialakítását. Hiszünk a sokféleségben, támogatjuk az eltérő ütemben fejlődő gyerekeket. A különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával a toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére tanítjuk a gyermekeket. Céljaink eléréséhez a gyerekek mellett a támogató és aktív szülői házra is építünk. A tanórán kívüli programok sokféleségével, a rendhagyó órák iskolai szintű szervezésével, a Békés Iskolák program felvállalásával még közelebb szeretnénk kerülni céljaink megvalósításához.Tanulóink rendszeresen járhatnak úszni, korcsolyázni. Ritmikus gimnasztika, hangszeres zeneoktatás (a XIV. ker. zeneiskola tanárainak vezetésével), labdajátékok, labdarúgás, karate, zene, számítástechnika és kézműves foglalkozások közül választhatnak. Nyáron természetvédelmi- és nyelvi tábort szervezünk.

Bérezés: pedagógus életpályamodell szerinti bérezés
Nyelvtudás:
Angol
Német
Szak:
angoltanár,némettanár