Leírás

A Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.

Az utóbbi években fontos szerepet kapott az iskola életében a robotika. Szakkör keretében ismerkedhetnek meg kicsik és nagyobbak ezzel az új területtel. Eredményesen vesznek részt versenyeken.

A fenntarthatóságra nevelés jegyében szelektíven gyűjtik a szemetet az osztályok, védik a környezetüket. Az udvaron fát ültetnek az osztályok. Az osztályfőnöki órákon a Boldogiskola programot alkalmazzák.

A magasan kvalifikált pedagógusok, a jó infrastruktúra (jól felszerelt tantermek, számítástechnika terem, könyvtár, természettudományi előadó, tornaterem, interaktív táblák, tabletek, laptopok stb.) színvonalas oktatást biztosítanak. Ebbe a fiatalos, egymást segítő, együttműködő csapatunkba várunk olyan kollégát aki a felső tagozatban el tudja látni a meghirdetett szakokat.

Bérezés: közalkalmazotti bértábla szerint
Szak:
matematika