Leírás

A Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 óta folytat kéttanítási nyelvű képzést. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.

Már 1. évfolyamtól angol nyelven tanítjuk az éneket, technikát és a testnevelést; 3. évfolyamtól a környezetismeretet. Mindezek mellett nyolc éven keresztül heti 4 vagy 5 órában tanítjuk az angol nyelvet, csoportbontásban, anyanyelvi lektor közreműködésével. Az angol nyelv tanítása mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi kultúra ápolására, a hagyományok tiszteletére. A magasan kvalifikált pedagógusok, a jó infrastruktúra (jól felszerelt tantermek, számítástechnika terem, könyvtár, természettudományi előadó, tornaterem, interaktív táblák, tabletek, laptopok stb.) korszerű és magas színvonalú oktatást biztosít.

Olyan tanítót keresünk, aki szívesen kapcsolódna be egy ilyen csapatba, aki igényes munkájára, jól tud együttműködni a kollégákkal. Munkaközösségeink segítő, támogató hozzáállása segít a kezdeti nehézségek leküzdésében. Olyan kollégát keresünk, aki el tudja látni akár a nyelvi és a szaktárgyi órák angol nyelven történő tanítását is. Angol műveltségterületre vonatkozó végzettség nélkül is várjuk a jelentkezőket, hiszen a tantárgyfelosztás lehetővé teszi az alkalmazást.

Bérezés: közalkalmazotti bértábla szerint
Nyelvtudás:
Angol
Szak:
angol műveltségterület