Leírás

Paksi Benedek Elek Óvoda

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Benedek Elek Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Tolnai út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bosnyák Zoltánné nyújt, a 06 75 830 406 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Paksi Benedek Elek Óvoda címére történő megküldésével (7030 Paks, Ifjúság út 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/81-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Horváth Margit óvodatitkár részére a benedekelek@paks.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         intézmény honlapján – 2021. április 28.

•         Paks város honlapján – 2021. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a benedekelekovi.paks.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

Bérezés: Pedagóguséletpálya szerint
Szak:
óvodapedagógus