Leírás

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt hirdetünk meg teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Építők útja 9.

Értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók  általános iskolai nevelése-oktatása, egyéni és csoportos fejlesztése aktuális tantárgyfelosztás szerint.

Ismerkedj meg velünk a https://www.youtube.com/watch?v=YSgXez8gs20 linken!

Pécsi Éltes EGYMI

Intézményünkbe Pécs város területén, valamint Pécs vonzáskörzetében lakó speciális nevelést-oktatást igénylő tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos), autista (pervaziv fejlődési zavarban szenvedő), mozgássérült tanköteles korú tanulók járnak.

Feladatunknak tekintjük, összhangban pedagógiai programunkban megfogalmazott célokkal, értékekkel, hogy az iskola belső világa olyan nyitott, inspiratív, szeretetteljes, ésszerű és betartható korlátokat adó legyen, amely támaszt tud nyújtani tanulóink számára mentális, pszichés és szociális téren képességeiknek megfelelően, egyéni lehetőségeik függvényében képes legyen fejleszteni személyiségüket, felismertetni értékeiket felkészíti őket a lehető legtartalmasabb emberi életre, a lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésre

Küldetésnyilatkozatunk: 

Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek!

Bérezés: Közalkalmazotti bértábla szerinti juttatás
Szak:
Értelmileg akadályozottak szakirány, Szomatopedagógia