Leírás

Pécsi Éltes EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózata utazó gyógypedagógus munkakörbe keres, logopédus, hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógust.

 

Munkavégzés helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ fenntartásába tartozó integráló közoktatási intézmények, Pécsi Szakképzési Centrumok, Pécs és pécsi járás óvodái

Munkaidő: heti 40 óra/hét – neveléssel-oktatással lekötött idő: 20 óra/hét

 

Ellátási feladatok:

 

A gyermekkel való foglalkozás területén:

–       A gyermek megismerése, megfigyelése

–       A gyermek sajátos nevelési igényéből adódó hátrányainak megelőzése, csökkentése, kompenzálása, képességeinek kibontakoztatása, személyiségfejlődésének és beilleszkedésének támogatása.

–       A gyermek/tanuló tantervi haladásának figyelemmel kísérése.

–       Habilitációs, rehabilitációs tevékenység:

o   Sérülésspecifikus fejlesztőtevékenység a gyermekkel való közvetlen foglalkozásokon.

o   A gyermek képességeinek megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása.

o   A fejletlen, vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása. Az ép vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése.

o   Speciális segédeszközök elfogadtatása, és használatuk megtanítása.

–       Az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése, tehetséggondozás, és –támogatás.

 

A szülőkkel való kapcsolattartás területén:

–       Segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében

–       Tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről, a fejlesztési terv tartalmának megismertetése. Tanácsadás, konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan.

–       Javaslattétel az együttműködési módokra, további vizsgálatokra.

–       Javaslattétel a gyermek/tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására, segítségnyűtás a speciális eszközök kiválasztásában.

 

A többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás területén:

–       Folyamatos szakmai együttműködés, konzultáció a sajátos nevelési igényű gyermek pedagógusaival. Team-szemléletű munka segítése, erősítése.

–       Javaslattétel további vizsgálatokra, ágazatközi együttműködések kezdeményezésére /szociális szféra – gyermekvédelem; egészségügyi intézmények – szakorvosok; pályaorientáció – munkaügyi szervezetek/

–       A többségi intézmények pedagógusainak támogatása a sajátos nevelési igényű gyermek fogadásában, befogadásában.

–       Szemlélet- és attitűdformálás segítése.

–       Segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében.

–       Javaslattétel a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására.

–       Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásához, azok alkalmazásához.

–       Módszertani segítségnyújtás a tanórai differenciálás módszereihez, tanulásszervezési formáihoz. Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására.

–       Segítségnyújtás a sajátos nevelési igényű tanuló egyéni szükségleteihez igazodó

–       Segítségnyújtás a tanórai számonkérések, dolgozatok feladatainak differenciált összeállításához.

–       Részvétel a sajátos nevelési igényű tanuló esetében jelentkező tanulási, beilleszkedési sikertelenségek okainak feltárásában.

–       Másodlagos magatartászavarokat megelőző pedagógiai eljárások megismertetése.

–       Felkérés esetén szakmai előadások, eszközbemutatók, könyvajánlások megtartása a többségi intézmények pedagógusai részére.

Ismerj meg minket: https://www.youtube.com/watch?v=sgzF-sAApBU

Pécsi Éltes EGYMI

Intézményünkbe Pécs város területén, valamint Pécs vonzáskörzetében lakó speciális nevelést-oktatást igénylő tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos), autista (pervaziv fejlődési zavarban szenvedő), mozgássérült tanköteles korú tanulók járnak.

Feladatunknak tekintjük, összhangban pedagógiai programunkban megfogalmazott célokkal, értékekkel, hogy az iskola belső világa olyan nyitott, inspiratív, szeretetteljes, ésszerű és betartható korlátokat adó legyen, amely

támaszt tud nyújtani tanulóink számára mentális, pszichés és szociális téren
képességeiknek megfelelően, egyéni lehetőségeik függvényében képes legyen fejleszteni személyiségüket, felismertetni értékeiket
felkészíti őket a lehető legtartalmasabb emberi életre, a lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésre. 

Küldetésnyilatkozat: 
Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek!

Bérezés: Közalkalmazotti bértábla szerinti juttatás
Szak:
logopédus, hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus