Leírás

Feladatok, elvárások:

Óvodapedagógusi kompetenciák. Felelős óvodapedagógusi viselkedés a nevelőközösség tagjaként. Jó kommunikációs képesség! Empátia, gyermekszeretet. Poozitív gondolkodás. Precíz, pontos munkavégzés.

 

Rákospalotai Összevont Óvoda

A Rákospalotai Összevont Óvoda hat tagóvodában 29 csoporttal működik. Belső helyiségeink hangulatosak és színesek, tükrözik az óvodapedagógusaink, és az itt dolgozók igyekezetét abban, hogy minél ízlésesebb és kedvesebb birodalmat hozzunk létre az ide járó gyermekeinknek. Udvaraink rendezettek, alkalmasak arra, hogy a gyermekek mozgásigényét kielégítsék.

Nevelőmunkánkat meghatározza a szabad játék, játékba integrált tanulás, mozgásfejlesztés az anyanyelvi nevelés, hagyományőrzés és a jeles napok, illetve a  mindent átfogó környezettudatos nevelés. A nevelés folyamatában törekszünk a tevékenység központúságra, és komplexitásra. Mindezeket nyugodt, derűs családias légkörben valósítjuk meg.Olyan óvodai élet megteremtésére törekszünk amely a természeti és társadalmi természettel szoros kapcsolatban van,értéket teremt és közvetít,szeretetteljes légkört sugároz, biztonságérzetet nyújt érzelmekben, élményekben, tevékenységekben gazdag,tiszteletben tartja a gyermek jogait, egészségét, érdeklődését, autonómiáját, és adottságait.Fontos számunkra, hogy minden tagóvodánkban:örömteli, boldog éveket biztosítsunk óvodásaink számára,igényesen, felkészülten minden lehetőséget kihasználva dolgozzunk,és  a szülőkkel kialakított partnerkapcsolatot elmélyítsük!

 

Bérezés: 170 000.-Ft (pótlékkal, juttatásokkal)
Nyelvtudás:
Angol
Magyar
Szak:
Óvodapedagógus