Leírás

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem social media felületeinek napi szintű kezelése,
menedzselése:

  • Social media stratégia kidolgozása a marketing koncepcióhoz alkalmazkodva, ehhez content calendar és timingok készítése
  • Az ELTE Facebook és Instagram oldalának menedzselése, szerkesztése, napi posztok, storyk készítése,
    feltöltése
  • Posztnaptárak készítése kreatív ötletekkel, tartalmakkal
  • Social media csatornák moderálása, kommentfigyelés
  • Havonta beszámolók, riportok készítése a social media felületek aktivitásai, statisztikái alapján
  • Egyeztetés a kari kommunikációs kollégákkal, Egyetemi Könyvtárral és az egyéb társ szervezetekkel
  • Versenytársak rendszeres figyelése, konkurenciaelemzés

Pályázati feltételek:

• Főiskola, / Egyetem,
• felsőfokú szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség (Marketing, Social
Média, PR vagy Kommunikáció, Kommunikáció és médiatudomány BA)
• angol nyelv középfokú ismerete
• legalább 3-5 év releváns szakmai tapasztalat közösségi média területen és
sajtóban
• levelező rendszerek és MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
professzionális szinten
• Photoshop (vagy egyéb képszerkesztő programok), Google Analytics, Google
Ads, Facebook Business Manager programok használata professzionális
szinten
• Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter és TikTok felületek kezelése
professzionális szinten
• Adobe InDesign, Illustrator ismerete alap szinten
• a digitális tér, a digitális platformok, a közösségi média oldalak és közösségi
média trendek, a médiapiac átfogó ismerete
• tapasztalat közösségi influencerekkel és tartalomgyártókkal való
együttműködésben
• kiváló szövegírói készség
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• kommunikáció szakirány MA,
• angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
• Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop ismerete professzionális szinten
• After Effects ismerete alap szinten
• 5 év feletti szakmai tapasztalat
• médiaügynökségnél, PR ügynökségnél szerzett tapasztalat
• közösségi média automatizálásában szerzett tapasztalat
• sajtókapcsolatok, sajtóközlemények írásában, sajtófigyelésben szerzett
tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• kreativitás, pontosság, önállóság, lényeglátás,
• kiemelkedő kommunikációs, kapcsolatteremtő képesség,
• erős tervezési és szervezési készségek,
• kreatív, pro-aktív, nyitott hozzáállás, megközelítés,
• szociális érzékenység,
• analitikus gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
• pályamunka, referenciaként portfólió
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
• sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a
allaspalyazat@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül

Bérezés: Közalkalmazotti bértábla szerint
Nyelvtudás:
Angol