Leírás

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
építőmérnöki vagy építészmérnöki tárgyú, a technika különböző területeire eső szabadalmi bejelentések
vizsgálata,
használatiminta bejelentések vizsgálata,
speciális adatbázisok használata, szükség szerint újdonságkutatási és vizsgálati jelentés,
szabadalmazhatósági vélemény készítése és szaktanácsadás magyar és angol nyelven,
a szabadalmaztatással kapcsolatos információk széles körben történő megismertetése, az iparjogvédelem
népszerűsítése.
Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest
Álláshirdető szervezet bemutatása: Határozott idejű kinevezés várhatóan 2027.04.24-ig. A pozícióval
kapcsolatban bővebb felvilágosítást Dr. Braun Gábor osztályvezető (tel: +36 1 474 5839) ad. A pályázatot a
hoo@hipo.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Jogállásról, illetményről és juttatásokról a Kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és az SZTNH Közszolgálati Szabályzata tájékoztat. Adatkezelés:
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala álláspályázatokkal
kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója az alábbi
oldalon érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben
további tájékoztatás kérhető az adatvedelem@hipo.gov.hu e-mail címen.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei;
próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Próbaidő:
6 hónap. A kinevezés feltétele a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése.
Ha az utolsó foglalkoztatási jogviszony a 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
szóló (továbbiakban Kit.) törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszony volt,
a Kit. 117. § (8) bekezdése értelmében újabb kormányzati szolgálati jogviszony 3 éven belül nem létesíthető.
www.sztnh.gov.hu.
FELTÉTELEK, ELŐNYÖK:
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet.
Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), építészmérnök vagy építőmérnök
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
számítógépes programok (MS Office, Windows, Excel) felhasználói szintű alkalmazása.
Elvárt nyelvtudás (idegennyelv megnevezése):
angol, B2 (középfok), Komplex vizsga (C)

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem
Egyéb pályázati előnyök:
út, vasút vagy vízépítő szakterületen szerzett tapasztalat,
adatbázisokban történő keresés gyakorlata,
német nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
francia nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
orosz nyelvből középfokú szintű nyelvtudás,
közigazgatási szakvizsga megléte,
magas- vagy mélyépítési szakterületen szerzett PhD fokozat
tudományos publikáció nemzetközi, referált folyóiratban, illetve tudományos konferencián előadás,
iparban, kutatásban vagy kutatás-fejlesztési projektben szerzett tapasztalat a releváns szakterületen,
ECDL START (4 modulos) vizsga megléte.
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
Aktivitás, reagálás (egyéb),
Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb),
Határidők betartása (egyéb),
Munkatempó és feladatvállalás (egyéb),
Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői).
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
végzettséget/képzettséget igazoló okirat,
nyelvvizsga bizonyítvány.
A Hivatali munka előnyei:
cafeteria, Budapest bérlet
elhivatott, segítőkész kollégák,
stabil, kiszámítható munkahely,
belváros közeli lokáció, jó megközelíthetőség,
próbaidőt követően lehetőség törzsidős munkavégzésre,
jelentős szakmai fejlődési lehetőség (iparjogvédelemmel kapcsolatos képzések a Hivatal költségén),
változatos feladatok,
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatépítési lehetőség,
korszerűen felszerelt irodák
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.22. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Az előzetesen kiválasztott Pályázók személyes interjún vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.19. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.20.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.24.
Várjuk önéletrajzodat a hoo@hipo.gov.hu email címre.

Erre a hirdetésre való jelentkezéshez küldjük el az adatainkat e-mailben a hoo@hipo.gov.hu címre

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA 1896-ban jött
létre. A szellemi tulajdonvédelem országos hatáskörű államigazgatási
szerve, tevékenységét önállóan működő
és gazdálkodó kormányzati főhivatalként látja el.
Fő feladataként a különféle iparjogvédelmi oltalmi formákhoz
kapcsolódó hatósági tevékenységekért felel. Végzi a szerzői és
szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetek nyilvántartásával
és felügyeletével járó hatósági feladatokat. Feladat- és hatáskörébe tartozik
továbbá az állami dokumentációs és információs tevékenység a
szellemi tulajdon területén, valamint a szellemi tulajdon
védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való
részvétel.
A világ legfejlettebb hasonló intézményeivel való együttműködés
páratlan lehetőség a mérnöki és természettudományi, a jogi és
közgazdasági vagy informatikai végzettségű fiatal szakemberek
számára.

Bérezés: béralku kérdése sávkategórián belül
Nyelvtudás:
Angol
Szak:
építészmérnök vagy építőmérnök