Leírás

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
gazdasági események könyvelése SAP 6.0 integrált informatikai rendszerben, az előzetes kontírozások
felülvizsgálata a könyvelés bizonylatainak érvényesítése során;
személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel összefüggő könyvelések, egyeztetések, eltérés
rendezések végrehajtása, illetményelőlegek rendezése, megelőlegezett TB- és családtámogatási ellátások
elszámolása;
szállítói folyószámlák egyenlegeinek ellenőrzése, szükség szerinti összevezetése;
szállítóknak adott előlegek és a kapcsolódó végszámlák könyvelése:
havi, negyedéves, éves zárással kapcsolatos egyeztetési feladatok elvégzése;
közreműködés a Hivatal leltározási feladatainak ellátásában.
Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügy
Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest
Álláshirdető szervezet bemutatása: A pozícióval kapcsolatban bővebb felvilágosítást Kolozsváriné Máté
Erzsébet osztályvezető (tel: +36 1 474 5703) ad. A pályázatot a hoo@hipo.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
Jogállásról, illetményről és juttatásokról a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és
az SZTNH Közszolgálati Szabályzata tájékoztat. Adatkezelés: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala álláspályázatokkal
kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/
adatvedelem. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben további tájékoztatás kérhető az adatvedelem@hipo.
gov.hu e-mail címen.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei;
próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Próbaidő:
6 hónap. A kinevezés feltétele a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése. Ha az utolsó
foglalkoztatási jogviszony a 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról szóló (továbbiakban Kit.)
törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszony volt, a Kit. 117. § (8) bekezdése értelmében
újabb kormányzati szolgálati jogviszony 3 éven belül nem létesíthető. www.sztnh.gov.hu.
FELTÉTELEK, ELŐNYÖK:
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Elvárt végzettség/képesítés:
Számviteli szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy
Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai) és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy
Középfokú végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy
vállalkozási mérlegképes könyvelői szakképesítés esetén az államháztartási területen,
hasonló munkakörben szerzett 3–5 éves gyakorlat
számítógépes programok (MS Office, Windows, Excel) felhasználói szintű alkalmazása.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem
Egyéb pályázati előnyök:
államháztartási könyvelési területen szerzett többéves szakmai munkatapasztalat;
államháztartási mérlegképes regisztráció;
SAP integrált informatikai rendszer pénzügyi-számviteli moduljában szerzett gyakorlat.
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
Határidők betartása (egyéb)
Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
Ügyfél-orientáltság (ügyfélszolgálati)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
bérigénnyel, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
végzettséget/képzettséget igazoló okirat
Amit kínálunk:
cafeteria, Budapest bérlet,
preventív egészségügyi szűrővizsgálat,
iskolakezdési és gyermeknevelési támogatás, gyermek születése után járó támogatás,
stabil, kiszámítható munkahely,
változatos feladatok,
belváros közeli lokáció, jó megközelíthetőség,
korszerűen felszerelt irodák
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.29. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Az előzetesen kiválasztott Pályázók személyes interjún vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.26. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.27.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.07.01.
Várjuk önéletrajzodat a hoo@hipo.gov.hu email címre.

Erre a hirdetésre való jelentkezéshez küldjük el az adatainkat e-mailben a hoo@hipo.gov.hu címre

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA 1896-ban jött
létre. A szellemi tulajdonvédelem országos hatáskörű államigazgatási
szerve, tevékenységét önállóan működő
és gazdálkodó kormányzati főhivatalként látja el.
Fő feladataként a különféle iparjogvédelmi oltalmi formákhoz
kapcsolódó hatósági tevékenységekért felel. Végzi a szerzői és
szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetek nyilvántartásával
és felügyeletével járó hatósági feladatokat. Feladat- és hatáskörébe tartozik
továbbá az állami dokumentációs és információs tevékenység a
szellemi tulajdon területén, valamint a szellemi tulajdon
védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való
részvétel.
A világ legfejlettebb hasonló intézményeivel való együttműködés
páratlan lehetőség a mérnöki és természettudományi, a jogi és
közgazdasági vagy informatikai végzettségű fiatal szakemberek
számára.

Bérezés: béralku kérdése sávkategórián belül