Leírás

A soproni Szent Orsolya Iskola

a 2021/2022. tanévtől keres

 • 1 fő Tanítót
 • 1 fő Angol nyelv
 • 1 fő Fizika
 • 1 fő Informatika
 • 1 fő Matematika
 • 1 fő Testnevelés szakos tanárt

Jelentkezni a végzettséget igazoló dokumentumok és a szakmai önéletrajz becsatolásával május 10-ig, az iskola igazgatójánál a következő címen lehet:

szentorsolya.gimnazium@gmail.com

Alapbér és juttatások:

Az alapbér megállapítására a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet, az alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások vonatkozásában a Munka törvénykönyve rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • a meghirdetett szaknak megfelelő pedagógus végzettség
 • keresztény életvitel (Előnyt jelent a gyakorló vallásosság)
 • büntetlen előélet
 • gyermekszeretet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló okmányok másolata
 • egyházi ajánlás
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A pályázat benyújtásának módja:

Érdeklődni telefonon is lehet munkaidőben a 99/523-511-es számon.

Az álláshely betöltésének kezdő időpontja: 2021. augusztus 23.

Bérezés: a nemzeti köznevelésről szóló tv. és a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet szerint
Nyelvtudás:
Angol
Magyar
Kar:
Bölcsészettudományi Kar