Leírás

Az utazó gyógypedagógusi munkakörben dolgozó gyógypedagógus a szakértői vélemény alapján készíti el a gyermekre vonatkozó egyéni fejlesztési tervet. A munka során nagyon fontos, hogy együttműködjön az óvodapedagógusokkal, többségi pedagógusokkal és a szülőkkel. A gyermek fejlődéséről folyamatos visszajelzést ad. A Zuglói Benedek a kezdő gyógypedagógusoknak kiváló lehetőséget biztosít a szakmai fejlődésre, mentortanárok segítik a fiatalokat. Gyógypedagógusaink innovatívak, lelkesek, nagyon jó a szakmai együttműködés. Havonta tartanak team megbeszélést, mely mindig jó hangulatú, előre mutató, optimista.  A magas szintű fejlesztő munkán kívül elvárás a pontos adminisztráció, mely elektronikus úton történik. Az utazó gyógypedagógusok szakmai vezetése az EGYMI feladata: a fejlesztő munka koordinálása, ellenőrzése, az adminisztráció ellenőrzése, a szakmai konzultáció biztosítása, továbbképzés finanszírozása. 

Gyere, légy Te is tagja egy fiatalos, jókedvű csapatnak!

Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, EGYMI

A Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Budapest, XIV. Álmos vezér útja 46.) több, mint 40 éves múltra visszatekintő intézmény, mely speciális tantervvel működő gyermek- és emberközpontú nevelőiskolának vallja magát. Pedagógiai programunk legfőbb célkitűzése a képességfejlesztésen túl a komplex személyiségfejlesztés, az, hogy minden gyermek ki tudja bontakoztatni saját képességeit, sikerélményhez jusson. Sokszínű, az egyéni haladási ütemet figyelembe vevő pedagógiai módszereink, valamint a szakembereink által nyújtott speciális terápiák mind-mind hozzájárulnak a fent említett célok eléréséhez.

Két intézményegységünk működik: szegregált óvodai és iskolai intézményegység tanulásban akadályozottak és autizmussal élő gyermekek számára, és utazó gyógypedagógusi intézményegység, mely az integált oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógia fejlesztését hivatott ellátni. 

Az integrált oktatás terén tapasztalható dinamikus fejlődésnek köszönhető, hogy míg 2005-ben 2 utazó gyógypedagógusunk volt, addig mára ez a létszám 26 főre ugrott. Többéves munkánk eredményeként elmondhatjuk, hogy a kerület szinte valamennyi óvodájával és általános iskolájával sikerült olyan szakmai kapcsolatot kiépítenünk, mely a szakembereink speciális módszertani tudására épül. A többségi nevelési/oktatási intézményekben a következő területeken nyújtunk fejlesztést:

·         kognitív fejlesztés

·         logopédiai fejlesztés

·         mozgásfejlesztés

·         autizmus specifikus fejlesztés

Személyi feltételeink kivételesen jónak mondhatók: valamennyien szakképzett gyógypedagógusok vagyunk, asszisztenseink is felsőfokú képzettséggel rendelkeznek.

Sokat tettünk, teszünk az inkluzív pedagógiai környezet létrejöttéért, a másság elfogadásáért, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséért. Az elmúlt évek során gyakran szerveztünk olyan táncházakat, kézműves foglalkozásokat, versenyeket,  projectnapokat, ahová meghívtuk a többségi általános iskolák tanulóit. Mindezt azért tartjuk kiemeleten fontosnak, mert tudjuk, hogy az itt megélt közös élmények meghatározó jelentőséggel bírnak valamennyi résztvevő számára. E törekvésünk a tanárok szemléletváltására is kiterjed, igazi áttörést a sok éve folyó együttműködés, valamint az igazi csapatmunka hoz.

Jó gyakorlataink:

Integrált rendezvényeink, versenyeink: kerületi SNI szavalóverseny, SNI népdalverseny, kerületi rajzverseny, integrált gyermeknap

Ambulanciák indítása: mozgásterápia, logopédia, autista ambulancia, ADHD ambulancia

Terápiáink: művészetterápia, logopédia, mozgásterápiák, állatasszisztált terápia

Főiskola hallgatók számára gyakorlóterepet biztosítunk

Tanóráinkon IKT eszközöket használunk

Szakmai fórumokat szervezünk a többségi intézmények pedagógusai számára

Aktívan részt veszünk a tankerület által szervezett Pedagógiai Napok rendezvénysorozatán

 

 

Bérezés: 254 000 Ft bruttó + BKV bérlet
Nyelvtudás:
Magyar
Szak:
Tanulásban akadályozottak pedagógiája/pszichopedagógia/autizmus szakirány