English version below

HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MUNKAERŐPIACI PARTNEREKNEK

Az ELTE Karrierközpont számos toborzási, brandépítő lehetőséget nyújt számos szektorban tevékenykedő vállalatnak annak érdekében, hogy azok megtalálják a számukra értékes munkaerőt, illetve, hogy a diákok is megtalálják álom munkáikat.

A szolgáltatásokról és azok költségvonzatairól részletesebben a Karrierközpont kiajánlójában olvashattok.

Miket ajánlunk leendő munkaerőpiaci partnereinknek?

Állásportál

Az ELTE Karrierközpont Állásbörze oldala minden vállalkozás számára nyílt lehetőséget kínál, hogy megosszák nyitott pozícióikat*. Ehhez mindössze egy űrlap kitöltésére van szükség ide kattintva.

*Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az ELTE Informatikai Karával történt egyeztetést követően az a megállapodás született, miszerint az informatikusoknak szóló álláshirdetést kizárólag az Informatikai Kar jóváhagyásával, az illetékes dékáni hivatal vezetőjével történő egyeztetést követően lehet hirdetni felületeinken. Ezzel kapcsolatos információkért keressen minket bizalommal az oldal alján található címen!

Karrier hírlevél

Hírlevél küldési szolgáltatásainkból két opciót különböztetünk meg. A célzott hírlevél szakok szerinti bontásban kerül kiküldésre a hallgatóknak, melynek előnye, hogy könnyebben érhetők el a speciális területeken tevékenykedni kívánó diákok. A másik lehetőség az általános karrier hírlevél, amely az ELTE Karrierközpont által kerül továbbításra a hallgatóknak, minden második tanítási héten. Ez karonkénti bontást jelent, de akár minden címzettnek kiküldhető a hirdetés, amely akár 53.000 diák elérését jelenti. A két hírlevél fajta felépítésében, karakterszámában van különbség, amiről az ajánlatkérés során bővebb tájékoztatást adunk.

Hirdetések a social media felületeinken

Lehetőség nyílik arra, hogy az Állásportálunkra feltöltött pozíciók kiemelésre kerüljenek. Egyfelől rendelkezünk egy több, mint 15 ezer ELTE-s kötődésű diákokat felölelő zárt Facebook csoporttal, amely arra szolgál, hogy a jelenlegi és volt hallgatókat naponta frissülő tartalmakkal lássuk el, és megosszunk velük minél több álláslehetőséget. Itt, a csoporton belül tudjuk rögzíteni az álláshirdetéseket, illetve magán az Állásportálunkon is ki tudjuk emelni a pozíciókat.

További online hirdetési felületeink

Itt, az Állásbörze oldalon, az ELTE hivatalos Állásportálján aloldalak, úgynevezett landing page létrehozását tudjuk biztosítani a vállalatok számára, továbbá a Karrierközpont honlapján pedig PR cikkek közzétételére nyílik mód.

Előadások, tréningek

Nyílt, létszámkorlát nélküli előadással vagy kiscsoportos interaktív tréninggel való megjelenés az ELTE hallgatói számára. Ennek szervezése során biztosítjuk a teljeskörű marketing szolgáltatást, online felületet vagy előadótermet a lebonyolításhoz, illetve elősegítjük a munkáltatói márkaépítést. Ezek megrendezése általában az egyetemi szorgalmi időszakban lehetséges. Ezzel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen lehet érdeklődni: munkaeropiac@kancellaria.elte.hu

Karriernap

A fent említett alternatívák mellett minden évben megrendezzük a nagy sikerű Karriernapunkat, hiszen az ELTE elkötelezett a hazai munkaerőpiac egyensúlyának megteremtésében, a diákok, végzett hallgatók mielőbbi elhelyezkedésének támogatásában.

Örömünkre szolgál, hogy 2024. április 25-én ismét megrendezhettük egyetemünk állásbörzéjét, az ELTE Karriernapot. A rendezvényre több, mint 1200 hallgató regisztrált és 800-an a helyszínen is megjelentek, aktívan részt vettek a különböző programokon.

Részletes ajánlatért és egyedi hirdetési csomagért keresse kollégánkat:

Bessenyei Ditta
ELTE Karrierközpont – munkaerőpiaci kapcsolattartó
munkaeropiac@kancellaria.elte.hu


English version

ADVERTISING SERVICES FOR LABOUR MARKET PARTNERS

The ELTE Career Centre provides a range of recruitment and branding opportunities for companies in many sectors to help them find the people they value and to help students find their dream jobs.

For more details on the services and their cost implications, please see the Career Centre’s brochure.

What do we offer our prospective labour market partners?

Job portal

The ELTE Career Centre’s Job Portal page is an open opportunity for all businesses to share their open positions*.

All you need to do is fill in by clicking here.

*Please note that after consultation with the ELTE Faculty of Informatics, it has been agreed that job advertisements for IT specialists can only be published on our website after approval by the Faculty of Informatics and after consultation with the head of the relevant dean’s office. For further information, please contact us at the address at the bottom of this page.

Careers newsletter

We offer two options for sending newsletters. The targeted newsletter is sent to the students of the choosen courses, which has the advantage of making it easier to reach students wishing to work in specific fields. The other option is the general career newsletter, which is sent to students by the ELTE Career Centre every second academic week. This is broken down by faculty, and can be sent to all recipients, reaching up to 53,000 students. The two types of newsletter differ in structure and character count, which will be explained in more detail in the call for proposals.

Advertisements on our social media platforms

Positions uploaded on our Jobs Portal can be highlighted. On the one hand, we have a closed Facebook group of more than 15,000 ELTE-affiliated students, which is used to provide current and former students with daily updated content and to share as many job opportunities as possible. Here, within the group, we can post job advertisements and highlight positions on our Jobs Portal itself.

Our other online advertising platforms

On this Job Fair site, which is the official ELTE Job Portal, we can provide companies with sub-pages, so-called landing pages, and we can publish PR articles here, on the Career Centre website.

Lectures and trainings

You can reache ELTE students with an open lecture with large number of participants, or a small group interactive training session. We can provide a full marketing service, an online platform or lecture room for this event and facilitate employer branding. They are usually organised during the academic term time. For more information, please contact munkaeropiac@kancellaria.elte.hu

Career Day

In addition to the above-mentioned alternatives, we organise our highly successful Career Day every year, as ELTE is committed to balancing the domestic labour market and supporting students and graduates in finding a job as soon as possible.

We are pleased that we were able to organise the ELTE Career Day,  our university’s job fair on the 25th of April 2024, with a presence again. More than 1200 students were register and 800 of them participated at the event.

For a detailed offer and individual advertising package, please contact us:

Bessenyei Ditta
ELTE Career Center – labour market contact
munkaeropiac@kancellaria.elte.hu