Leírás

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  

 

Tartalomgyártási feladatok:

Sajtóközlemények írása meglévő információk alapján és/vagy szakterületekkel egyeztetve.

Sajtómegkeresésekre válaszok írása meglévő információk alapján és/vagy szakterületekkel egyeztetve.

Beszédek, háttéranyagok, felkészítők írása meglévő információk alapján és/vagy szakterületekkel egyeztetve.

PR-cikkek, honlapcikkek írása.

Elkészült szövegek átnézése nyelvtani szempontból (is).

Social media-posztok írása, esetenként ezekhez képek szerkesztése.

Prezentációk készítése, esetenként eDM-ek, levelek írása.

Nemzetközi anyagok átvétele, átírása magyarul.

 

Tartalommenedzselési feladatok:

Sajtóközlemények kiadása, azok utókövetése.

Ipmindenkinek.hu honlap szerkesztése

Social media-oldalak karbantartása.

 

Kapcsolattartási, szervezési feladatok:

Interjúszervezés.

Kapcsolattartás a felügyeleti minisztériummal.

Jóváhagyási rend betartása.

Kapcsolattartás ügynökséggel.

Kapcsolattartás a szakterületekkel (lehetséges interjúalanyok, lehetséges témák felkutatása).

Rendezvényszervezési feladatokban való részvétel (pl. sajtónyilvános esemény esetében a sajtó meghívása és a rendezvényen való koordinálásuk, moderátor szövegírás, kreatív feladatok).

Nemzetközi projektekben való részvétel.

 

Grafikai, vizuális érzékenységet igénylő feladatok:

Ad-hoc fotózási/videós feladatok ellátása (esemény- és portréfotózás).

Prezentációk készítése.

Ipmindenkinek.hu honlap szerkesztése.

 

Egyéb feladatok:

Riportok, éves tervek készítése.

Belső kommunikáció támogatása.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: kommunikáció

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Kommunikáció, PR

 

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Budapest

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: Határozott idő vége: 2029.12.31. A pozícióval kapcsolatban bővebb felvilágosítást Buzás-Fekete Blanka főosztályvezető (tel: +36  30 337 8451) ad. A pályázatot a hoo@hipo.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Jogállásról, illetményről és juttatásokról a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és az SZTNH Közszolgálati Szabályzata tájékoztat. Adatkezelés: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben további tájékoztatás kérhető az adatvedelem@hipo.gov.hu e-mail címen.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Próbaidő: 6 hónap. A kinevezés feltétele a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése. Ha az utolsó foglalkoztatási jogviszony a 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról szóló (továbbiakban Kit.) törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszony volt, a Kit. 117. § (8) bekezdése értelmében újabb kormányzati szolgálati jogviszony 3 éven belül nem létesíthető. www.sztnh.gov.hu.

 

Feltételek, előnyök:

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Magyar állampolgárság

  Cselekvőképesség

  Büntetlen előélet

 

Elvárt végzettség/képesítés:

felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

min. 3-5 év szakmai tapasztalat

aktív angol nyelvismeret és -használat

szövegírásban szerzett tapasztalat

social media menedzsment és tartalomgyártás

PR területen szerzett tapasztalat

sajtókapcsolatok

számítógépes programok (Windows, MS Office, (Word, Excel) felhasználói szintű alkalmazása

 

Elvárt nyelvtudás (idegennyelv megnevezése):

  angol, B2 (középfok), Komplex vizsga (C)

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem

 

Egyéb pályázati előnyök:

Felsőoktatásban szerzett szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség.

Innovációs, illetve gazdasági területen szerzett ismertek.

Kormányzati, hivatali működési rend ismerete.

Fotós, grafikus ismeretek.

Social media-menedzselési tapasztalat.

Jó szövegíró készség.

Honlapszerkesztési ismeretek.

Rendezvények moderálásában szerzett tapasztalat.

Szóvivői területen szerzett tapasztalat.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Cél- és feladat-orientáltság

  Ügyfél-orientáltság

  Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás

  Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért

  Határidők betartása

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  fényképpel és bérigénnyel ellátott szakmai önéletrajz

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.21. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  Az előzetesen kiválasztott Pályázók személyes interjún vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.05. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.07.08.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.06.07.

Erre a hirdetésre való jelentkezéshez küldjük el az adatainkat e-mailben a hoo@hipo.gov.hu címre

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA 1896-ban jött
létre. A szellemi tulajdonvédelem országos hatáskörű államigazgatási
szerve, tevékenységét önállóan működő
és gazdálkodó kormányzati főhivatalként látja el.
Fő feladataként a különféle iparjogvédelmi oltalmi formákhoz
kapcsolódó hatósági tevékenységekért felel. Végzi a szerzői és
szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetek nyilvántartásával
és felügyeletével járó hatósági feladatokat. Feladat- és hatáskörébe tartozik
továbbá az állami dokumentációs és információs tevékenység a
szellemi tulajdon területén, valamint a szellemi tulajdon
védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való
részvétel.
A világ legfejlettebb hasonló intézményeivel való együttműködés
páratlan lehetőség a mérnöki és természettudományi, a jogi és
közgazdasági vagy informatikai végzettségű fiatal szakemberek
számára.

Bérezés: béralku kérdése sávkategórián belül
Nyelvtudás:
Angol