INFORMÁCIÓS HIVATAL

A hírszerzés alapvető feladata a más állami szervek eszközrendszerével nem hozzáférhető titkos és bizalmas információk megszerzése; ennek érdekében humán és technikai forrásokat létesít. Azonban egyetlen modern nemzetbiztonsági szolgálat sem mondhat le a nyílt forrású információk szisztematikus feldolgozásában és a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekről.

A hírszerzés forrásai:

Humán műveleti tevékenység (HUMINT – Human Intelligence)

A titkos és bizalmas információk megszerzése érdekében a Hivatal humán forrásokat létesít külföldön, illetve – külföldi irányultsággal – belföldön is. Ennek érdekében felkutatja és az együttműködésre megnyeri azon személyeket, akik a védett külföldi információk megszerzéséhez már meglévő vagy kialakítható lehetőségekkel rendelkeznek. A humán források köre az alkalmi adatszolgáltatóktól a szervezetszerű, titkos együttműködésig terjed.

Technikai hírszerzés (SIGINT – Signals Intelligence)

A technikai hírszerzés magában foglalja a távközlési csatornák és adatátviteli hálózatok, az informatikai és kommunikációs eszközök műszaki és informatikai támadásával megvalósuló információszerzést.

Nyílt forrású hírszerzés (OSINT – Open Source Intelligence)

Fontos érték a Hivatal elmúlt évtizedekben kiépített széleskörű és stabil nemzetközi kapcsolatrendszere: több mint 60 ország nemzetbiztonsági szolgálataival, valamint a NATO és EU biztonsági szerveivel állunk kapcsolatban. Részt veszünk több európai multilaterális titkosszolgálati együttműködésben. A hosszú évek alatt kialakított kölcsönös bizalom az alapja annak az információcserének, amely elengedhetetlen a törvényben meghatározott feladataink hatékony ellátásához.

Cégbemutatók, Karriernap